Nasjonal heldagskonferanse om ekstremisme

Kilden, Kristiansand 22. mai 2013

Ekstremisme fra det lokale til det globale

Kilden, Kristiansand 22. mai 2013

Ekstremistiske miljøer har blitt en reell trussel mot sivile både i Norge og ellers i verden. Hvordan ser trusselbildet og de ekstreme miljøene ut? Hvordan kan samfunnet best forebygge at unge blir ekstremister? Hvordan kan dette gjøres i ditt nærmiljø?

Dette er sentrale problemstillinger som reises på konferansen, der det blir satt fokus på høyreekstreme aktører/grupperinger og ekstreme islamistiske grupperinger både nasjonalt og internasjonalt.

Disse kommer for å belyse temaet fra ulike vinkler:

• Advokat Geir Lippestad
• Analysesjef Jon Fitje, Politiets sikkerhetstjeneste
• Petter Nesser, Forsvarets forskningsinstitutt
• Øyvind Strømmen, forfatter og årets frilansjournalist 2011
• Linda Nymann og Hege Hansen, som har lang erfaring i å arbeide med vanskeligstilt ungdom
• Yngve Carlsson. spesialrådgiver i KS med kriminalitetsforebygging og lokaldemokrati som arbeidsfelt

Konferansen ledes av Loveleen Brenna

 

Se konferanseprogrammet her (pdf) 

Mer informasjon om konferansen finner du på www.kristiansand.kommune.no/krim.

 

Arrangører:
• Agder politidistrikt
• Det kriminalitetsforebyggende råd
• Kristiansand kommune
• KS