Aktuelle kontaktpunkter

Oversikt over hvem du kan kontakte med spørsmål om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiet

Andre aktører og myndigheter