Hva innebærer det å kontakte politiet?

Det er viktig å si ifra hvis du er bekymret, så politiet kan undersøke om noe faktisk er galt. Hvis du vil, kan du være anonym når du kontakter politiet.

Politiet vil gjerne høre fra deg dersom du ser eller vet om noe du tror kan være viktig. På denne måten kan du hjelpe personen du er bekymret for tilbake på rett spor. Politiet er vant til å håndtere fortrolig informasjon, og setter kildevernet høyt.

Politiet vurderer all informasjon som kommer inn. En slik innledende vurdering kan for eksempel innebære en beslutning om å iverksette ytterligere undersøkelser, eller at informasjonen blir ansett å være av en slik karakter at den ikke blir fulgt opp. Enkelte ganger ønsker politiet å ta kontakt med meldere fordi det er behov for tilleggsinformasjon.

Tips politiet

Politiet ønsker tips om personer, grupper eller organisasjoner som støtter, oppfordrer til eller bruker vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål via internett.

Her kan du tipse politiet om radikalisering og voldelig ekstremisme