Høring – Lov om informasjonstilgang for Ekstremismekommisjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen sender på høring et lovforslag som skal sikre at Ekstremismekommisjonen får tilstrekkelig informasjonstilgang til å kunne gjennomføre sitt oppdrag.

– Det er helt sentralt at Ekstremismekommisjonen gis et best mulig grunnlag for å undersøke og belyse hvordan radikalising og ekstremisme oppstår for å gi anbefalinger til hvordan vi kan forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Dette innebærer at kommisjonen har behov for tilgang til informasjon som er relevant og nødvendig for å oppfylle kommisjonens mandat, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Den uavhengige kommisjonen skal frembringe og analysere kunnskap og komme med anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Forslaget inneholder for øvrig regler om taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker. Det foreslås ikke at det skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

Link til høringen: Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen - regjeringen.no