Regjeringen oppnevner ekstremismekommisjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag har regjeringen oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.

– For å kunne forebygge radikalisering og ekstremisme trenger vi mer kunnskap. Og vi trenger å se kunnskapen og erfaringene vi allerede har, i sammenheng. I dag har regjeringen oppnevnt en ekstremismekommisjon som skal bidra til dette, det skylder vi samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, Statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, Statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fredag 10. juni oppnevnte regjeringen Ekstremismekommisjonen. Gjennom arbeidet skal kommisjonen ha en bred tilnærming til ekstremismefeltet og hente ut kunnskap som skal bidra til å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremveksten av ekstremisme.

– Alle sektorer og tjenester kan bli enda bedre i det forebyggende arbeidet. Det gjelder både tiltak rettet mot samfunnet, befolkningen generelt, personer som befinner seg i faresonen for å bli radikalisert og tiltak rettet mot personer som allerede er radikalisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen ser med uro på de alvorlige samfunnsutfordringene radikalisering og ekstremisme kan få for liv, helse og trygghet. Behovet for mer kunnskap om ekstremisme og tiltak som forebygger og motvirker radikalisering og ekstremisme, er stort.

Kommisjonen består av 16 medlemmer fra ulike fagområder, og skal ledes av forsker Cathrine Thorleifsson.

Forsker Cathrine Thorleifsson skal lede kommisjonen
Forsker Cathrine Thorleifsson skal lede kommisjonen Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ytterligere medlemmer:

 • Biskop Kari Mangrud Alvsvåg, Sarpsborg
 • Specialkonsulent Anders Bo Christensen, København
 • Prosjektleder Kari Eilertsen, Gratangen
 • Rådgiver Kim Henrik Gronert, Kristiansand
 • Radikaliseringskontakt Pål Tore Haga, Bjørnafjorden
 • Forsker Cecilie Hellesteveit, Oslo
 • Senterleder Espen Rutle Johansson, Bergen
 • SLT-koordinator Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad
 • Professor Claudia Sabine Lenz, Oslo
 • Daglig leder Hawa Abshir Muuse, Bærum
 • Sjefsforsker Petter Nesser, Oslo
 • Nestleder Gaute Børstad Skjervø, Levanger
 • Direktør Ingvild Næss Stub, Oslo
 • Rådgiver Sylo Taraku, Drammen
 • Redaktør Snorre Serigstad Valen, Trondheim

Ekstremismekommisjonen skal levere sin utredning innen utgangen av 2023 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Nett-tv Pressekonferanse om oppnevning av Ekstremismekommisjonen

Se sendingen her

Se sendingen her