Bekymret for radikalisering?

Alternativer for hva du kan gjøre dersom du er bekymret for at en person er i en radikaliseringsprosess.

Materialet som presenteres her er hentet fra en veileder utarbeidet for førstelinjen av SaLTo-prosjektet i Oslo kommune. Dette gjengis i noe bearbeidet form etter tillatelse. 

 

Trinn

Handling

Ansvarlig

1

Gå i dialog med personen
Ansatte som er bekymret for og/eller blir oppsøkt av ungdom, «kartlegger» mulige bekymringstegn. Drøft eventuelt bekymringen med andre.


Ansatte

2

Drøft bekymringen
Hvis personen går på skolen så drøftes bekymringen med ledelsen og eventuelt med de pedagogiske og faglige ressursene på skolen. Det avtales hvem som har hovedansvaret for å følge opp bekymringen videre.


Ledelsen
Skolen
Virksomheten 

3

Meld bekymringen
Skolen/virksomheten kan drøfte saken anonymt med barnevern og/eller lokalt politi. Det sendes eventuelt bekymringsmelding til barnevern og/eller politi.


Skolen
Virksomheten
Barnevern
Politi 

4

Bekymringssamtale
Hvis flere instanser er bekymret for radikalisering og voldelig ekstremisme kan politiet følge opp med en bekymringssamtale med den unge og foreldrene. Svært alvorlige bekymringer meldes videre til PST av lokalt politi.


Politi
Barnevern
Foresatte

5 

Tverretatlig samarbeid
Hvem kan følge opp / koordinere arbeidet rundt ungdommen? Lag en plan for å jobbe helhetlig med den unge.


Aktører på tvers av sektorer/SLT

6

Oppfølging
Oppfølging av tiltakene i planen. Relasjonsbygging og mentorarbeid for å få hjelp til å finne alternativt miljø, jobb, skole, bolig, idrett, nye rutiner, nettverk og sosial deltakelse. Inkluder foresatte i arbeidet.


Aktører på tvers av sektorer
Mentor/tillitsperson
Foresatte

7

Meld bekymringen til PST
Ved fortsatt alvorlig bekymring meldes saken til PST av det lokale politiet hvis ikke dette er gjort tidligere.


Politi