Mulige bekymringstegn

Tips til mulige bekymringstegn på radikalisert adferd.

I en radikaliseringsprosess vil det ofte være flere motivasjonsfaktorer som gjør seg gjeldende. Videre vil det ofte være kombinasjoner av ulike bekymringstegn. Her er det listet noen tips til mulige bekymringstegn. Listen er ikke uttømmende.

Bekymringstegn

Uttalelser/ytringer

 • Intoleranse for andres synspunkter
 • Fiendebilder – vi og dem
 • Konspirasjonsteorier
 • Hatretorikk
 • Sympati for absolutte løsninger, som avskaffelse av demokrati
 • Legitimerer vold
 • Trusler om vold for å nå politiske mål

Interesser/utseende/symbolbruk

 • Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på nett
 • Endrer utseende, klesdrakt m.m.
 • Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
 • Slutter på skolen eller med fritidsaktiviteter m.m.

Aktiviteter

 • Opptatt av ekstremisme på internett og i sosiale medier
 • Deltar på demonstrasjoner eller i sammenstøt med andre grupper
 • Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme
 • Hatkriminalitet
 • Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister

Venner og sosiale nettverk

 • Endrer nettverk og omgangskrets
 • Omgås personer og grupper som er kjent for voldelig ekstremisme
 • Omgås grupper der det utøves trusler, vold eller annen kriminell virksomhet
 • Medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner