Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arv

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er nedfelt i blant annet arveloven, ekteskapsloven og skifteloven.

Ny arvelov

Forslag til ny arvelov ble fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2018 og vedtatt av Stortinget i juni 2019. Forslaget er tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. I hovedsak videreføres likevel gjeldende arveregler.

Arv etter foreldre

Orientering for deg som nylig har mistet din far eller mor, og som
gjerne vil vite hvilke rettigheter og plikter du har som arving.

Arv og uskifte for samboere

Samboere med felles barn har rett til arv etter hverandre og rett til å sitte i uskifte. 

Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven skal rentesatsen fastsettes for hver kalenderår. Fra 1. januar 2019 vil denne renten være 3,55 prosent p.a.