Arv

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er nedfelt i blant annet arveloven, ekteskapsloven og skifteloven.

Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 8. februar 2014. Utvalget foreslår blant annet å øke ektefellens arverett og redusere barns pliktdel.

Arv etter foreldre

Orientering for deg som nylig har mistet din far eller mor, og som
gjerne vil vite hvilke rettigheter og plikter du har som arving.

Arv og uskifte for samboere

Samboere med felles barn har rett til arv etter hverandre og rett til å sitte i uskifte. 

Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Etter forskrift 13. februar 2007 nr. 164 om rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven skal rentesatsen fastsettes for hver kalenderår. Fra 1. januar 2017 vil denne renten være 3,30 prosent p.a.