Pressekontakter for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Her finner du kontaktinformasjon og annen informasjon for pressen.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse går via kommunikasjonsenheten. 

Pressehenvendelser

Pressetelefonen: 916 73 519

AIDs presse-epost: presse@aid.dep.no 

Etter arbeidstid og i helger er vakttelefonen kun betjent for å håndtere hastesaker. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet behandler personopplysninger til alle journalister som tar kontakt med departementet. Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til departementet.

Personvernerklæring

Arbeids- og inkluderingsdepartementets personvernerklæring

Nyhetsvarsel

Du kan abonnere på nyheter fra departementene: nyhetsvarsel

Sosiale medier

Facebook: Regjeringen (Norge)
Flickr: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Linkedin: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Instragram: Regjeringen

eInnsyn – Offentlig elektronisk postjournal

eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Søk i eInnsyn.
Innsynsforespørsler til departementet kan sendes via e-post til postmottak@aid.dep.no

Pressekontakter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet