Pressekontakter for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Her finner du kontaktinformasjon og annen informasjon for pressen.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse går via presse- og kommunikasjonsseksjonen/kommunikasjonsenheten.

Pressehenvendelser

Pressetelefon: 916 73 519
E-post: presse@aid.dep.no

Personvernerklæring

Arbeids- og inkluderingsdepartementets personvernerklæring

Nyhetsvarsel

Du kan abonnere på nyheter fra departementene: nyhetsvarsel

Sosiale medier

Facebook: facebook.com/arbeidsdep/
Twitter: @Arbeidsdep
Flickr: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

eInnsyn – Offentlig elektronisk postjournal

eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Søk i eInnsyn.
Innsynsforespørsler til departementet kan sendes via e-post til postmottak@aid.dep.no

Pressekontakter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet