Ingen skal bære andres ære

De aller fleste mennesker i landet vårt tar frihet som en selvfølgelighet. 

Men ikke alle.

I landet vårt er det mange unge mennesker som kjemper en kamp for sin egen frihet. 

De blir tvunget til å bære andres ære. 

De blir tvunget til å leve liv de selv ikke ønsker å leve.

De kjemper for å bli fri – samtidig som de er redde for å bli det. 

For de vet det kan bety at familien snur ryggen til dem. 

Derfor kjemper de også en kamp med seg selv. 

Det er viktig for regjeringen å gjøre mer for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Vi må gjøre mer for å beskytte og hjelpe dem som blir utsatt for den type kontroll og den type vold.

Vi må gjøre mer for å straffeforfølge dem som utsetter andre mennesker for det.

Denne utredningen vil hjelpe oss med det.

Vi kommer til å bruke den i arbeidet med den nye handlingsplanen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som vi legger fram neste år.

Vi kommer til å vurdere og følge nøye opp alle forslag som utvalget kommer med.  

 

Kjære du som kjemper for din egen frihet.

Det er tungt å bære andres ære.

Det er veldig mye du må passe deg for å gjøre.

Ikke gå til det stedet.

Ikke gå i den kjolen. 

Ikke snakke med akkurat den gutten.

Samtidig er det kanskje akkurat det du har lyst til å gjøre.  

Gå til det stedet.

Gå i den kjolen.

Snakke med akkurat den gutten.

Kanskje lever du store deler av livet ditt bak mammas og pappas rygg.

Og du er redd når du gjør det.

Du er redd for at noen skal se at du går til det stedet, at du går i den kjolen eller snakker med den gutten.

Du er redd for at familien din kommer til å stenge deg inne eller stenge deg ute.

Du er redd for at foreldrene dine kommer til å forlate deg i det de kaller hjemlandet – men du kaller utlandet.  

Sånn skal ikke du ha det.

Sånn skal ikke norske ungdommer ha det.

Det er ulovlig å utsette deg for trusler og vold.

Det er ulovlig å sende deg til utlandet mot din vilje. 

Jeg håper du tør å snakke med en voksen du stoler på om det du opplever.

Med mangfoldsrådgiveren på skolen din.

Med en helsesykepleier eller en lærer, en nabo eller en annen voksen du stoler på. 

Jeg håper du tør å snakke med politiet.

De vil hjelpe deg.

Vi skal hjelpe deg.

 

Jeg vil si dette til deg som tvinger eller truer ungene dine til å gjøre ting de ikke vil.

Jeg vil si dette til deg som gjør det mot andres barn.

Du sier at du vil dem godt.

Men du gjør dem vondt.   

Det er forbudt å bruke fysisk og psykisk vold.

Det er forbudt å bruke trusler og tvang.

Barn i Norge har rett til å bli hørt.

Jo eldre de blir – jo større rett har de til å bestemme over sitt eget liv.

Vi som er foreldre skal oppdra barna våre og sette grenser for dem.

Jeg skjønner at det noen ganger kan være vanskelig.

At det kan føre til konflikter og krangling.

Det er vanskelig å oppdra unger.

Men du er ikke alene om å gjøre det.

Hvis du ikke vet hva du skal gjøre – be om hjelp!

Snakk med familievernkontoret, barnevernet eller NAV.

Spør en helsesykepleier eller fastlegen din.

Rådfør deg med folk du kjenner eller kan finne i en frivillig organisasjon.

Jeg vet at mange kvier seg for å be barnevernet om hjelp.

Men barnevernet er ikke farlig! De ønsker å hjelpe.

Det kan være vanskelig å oppdra barn i omgivelser som oppleves fremmede.

Noen foreldre setter for strenge grenser for å beskytte ungdommene sine mot alt de opplever som ukjent og utrygt.

Men unge som vokser opp i Norge opplever ikke landet som ukjent og utrygt.  

For dem er landet kjent og omgivelsene trygge.

De vil ha den samme friheten som vennene sine.

De vil delta i de samme fellesskapene.

Vi vinner ikke kampen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold bare ved å straffe. 

Vi vinner den ved å snakke.

Snakke med – snakke til – snakke om.

Snakke med foreldrene som strammer grepet om de unge fordi de vil dem godt.

Snakke med de unge som forsøker å kjempe seg fri fra grepet som fratar dem friheten.  

 

Kjære alle sammen.

Unge som blir utsatt for trusler, tvang og vold opplever ofte press fra storfamilien eller fellesskapet de er en del av.

Men de har en familie og et fellesskap som er enda større.

De har oss.

De er del av en stor familie og et stort fellesskap som heter Norge. 

Vi i denne familien må gjøre alt vi kan for å beskytte ungdommene våre.

Sånn at de kan reise til utlandet uten å være redd for noe annet enn å glemme laderen til mobilen.  

Sånn at de kan gå i litt for korte kjoler sammen med litt for pene gutter uten å være redd for noe annet enn å miste den siste bussen hjem.

Sånn at friheten blir en selvfølgelighet for alle som bor i Norge og er en del av fellesskapet vårt.