Bilder av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen