Norge har inngått avtale om tidlig tilgang til legemidler mot covid-19

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helsedirektoratet og legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme (MSD) inngikk fredag 11. desember en avtale om levering av 8640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul.

Norge deltar også i felleseuropeiske innkjøp av legemidler til behandling av covid-19. Søknad om godkjenning av legemidlet til MSD behandles nå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge, herunder hvilke pasienter som skal få tilbud om legemiddelet. Foreløpig vurderer Helsedirektoratet at bruk av legemidlet bør avvente godkjenning i EU, men Helsedirektoratet vurderer dette fortløpende.
Pris og avtalevilkår er konfidensiell informasjon.

- Jeg er glad for at vi har fått i stand en bilateral avtale om dette legemiddelet. Avtalen Helsedirektoratet nå har inngått gir Norge tilgang til legemiddelet også før en felles europeisk avtale er på plass, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.