Norge har inngått avtale om tidlig tilgang til legemidler mot covid-19

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helsedirektoratet og legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme (MSD) inngikk fredag 11. desember en avtale om levering av 8640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul.

Norge deltar også i felleseuropeiske innkjøp av legemidler til behandling av covid-19. Søknad om godkjenning av legemidlet til MSD behandles nå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge, herunder hvilke pasienter som skal få tilbud om legemiddelet. Foreløpig vurderer Helsedirektoratet at bruk av legemidlet bør avvente godkjenning i EU, men Helsedirektoratet vurderer dette fortløpende.
Pris og avtalevilkår er konfidensiell informasjon.

- Jeg er glad for at vi har fått i stand en bilateral avtale om dette legemiddelet. Avtalen Helsedirektoratet nå har inngått gir Norge tilgang til legemiddelet også før en felles europeisk avtale er på plass, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.