Historisk arkiv

Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat. Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i karantene. Alle skal fortsatt testes ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Se oversikt over innreisereglene som gjelder fra fredag 11. juni kl. 15.

Regjeringen fraråder fortsatt reiser til utlandet, også for dem som nå får fritak for innreisekarantene. Begrunnelsen er at det fortsatt er risiko for importsmitte. Reiserådene gjelder frem til 1. juli 2021.

Det er viktig at den enkelte reisende før reisen setter seg inn i de reglene som vil gjelde ved retur til Norge. Man bør også sette seg inn i hvilke regler som gjelder det landet man skal dra til. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt.

Reisende må forberede seg på lange køer ved grensen.

Fullvaksinerte og koronasyke i løpet av de siste seks månedene:

Personer som ved fremvisning av et koronasertifikat kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 de siste seks måneder, trenger ikke å være i innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl.15. Foreløpig er det kun det norske koronasertifikatet som vil kunne verifiseres med QR-kode på grensen. Dette gjelder inntil de tekniske løsningene for aksept av sertifikater fra EU og EØS, som vil være på plass innen slutten av juni.

Fullvaksinerte og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger heller ikke å fremvise en attest som viser negativ koronatest tatt 24 timer før ankomst til Norge, men må testes på grensen.

Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge. Denne muligheten gjelder kun ved kapasitetsutfordringer, og gir ingen rettighet for den enkelte til selv å velge ta test hjemme istedenfor på grensen. Helsedirektoratet utarbeider veiledning for personellet på grensen for vurderinger på kapasitetsutfordringer.

Personer som har påbegynt hjemmekarantene etter å ha testet negativt ved ankomst Norge og som har fremvist dokumentasjon på at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, vil være unntatt karantenen fra og med 11. juni kl. 15.

Fullvaksinerte:

  1. personer som er vaksinerte med to doser og det er gått en uke fra siste dose.
  2. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt på koronatest, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  3. har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for korona minst 3 uker etter vaksinasjonen, og har avsluttet isoleringen.

Gjennomgått sykdom: gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Personer med én vaksinedose

Personer som har fått én vaksinedose får ikke unntak fra innreisekarantene. 

Forkortet innreisekarantene for vaksinerte med 1. dose og barn under 18 år

Barn og unge under 18 år vil ved negativ PCR-test tatt tre døgn etter ankomst kunne gå ut av innreisekarantene.

Det samme kan personer som har tatt 1. vaksinedose og det har gått 3 til 15 uker etter vaksinasjon. Det er en forutsetning for å benytte dette unntaket at personen har et norsk koronasertifikat.  

Karantenehotell

Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, hele eller deler av oppholdet. Alle innreisende fra land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Informasjon om karantenehotell

Innreiseskjema

Hovedregelen er at alle reisende, inkludert fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 og som har norsk koronasertifikat, må fylle ut innreiseskjema.

Gjenåpningsplan

Regjeringens trinnvise gjenåpning av samfunnet skal bidra til forutsigbarhet og beholde kontrollen over smittespredningen. I planen beskrives en gjenåpning gjennom fire trinn. Reiser til utlandet omtales på det siste trinnet. På det fjerde trinnet vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Det kan likevel fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra land utenfor EØS-området. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

Trinnene og reglene for innreise vurderes fortløpende basert på smittesituasjonen og vaksinasjonsgraden. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer.

Se regjeringens gjenåpningsplan

Slik blir koronasertifikatet kontrollert når du skal reise inn til Norge (helsedirektoratet.no)