Historisk arkiv

Fritak fra innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Det er en forutsetning at de kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode. Barn og unge under 18 år kan forkorte innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn.

– De som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks måneder, og som kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte, trenger ikke være i innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. De må likevel testes på grensen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Regjeringen gjør disse endringene nå, fordi vaksinedekningen er økende i befolkningen og de fleste personer i risikogruppene har fått tilbudt første vaksinedose. Det vil snart være på plass et system for å kunne verifisere dokumentasjon på vaksinasjonsstatus fra EU- og EØS-området og Storbritannia, sier Høie.

Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med koronasertifikat som ikke kan verifiseres på den norske grensen, vil ikke være omfattet av disse lettelsene fra og med fredag 11. juni. Disse personene vil i utgangspunktet først slippe innreisekarantene når Norge er påkoblet EU sin løsning og vi dermed kan verifisere andre lands dokumentasjon. 

Endringene er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Regjeringen innførte i forrige uke en lettelse i innreisekarantene for barn under 12 år. Disse kan nå gå ut av karantene dersom de tester negativt, tidligst tre døgn etter ankomst. Nå utvides dette unntaket slik at det også gjelder personer mellom 12 og 18 år.

Innreisekarantene for dem med én vaksinedose

Beskyttede som har fått vaksinedosen for mellom 3 og 15 uker siden, må i innreisekarantene. I forrige uke gjorde regjeringen endringer i innreisekarantenereglene slik at disse kan få forkortet innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn. Det er også her en forutsetning for unntaket at personen kan dokumentere vaksinasjon med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode.

Grunnen til at beskyttede fortsatt må i innreisekarantene er at risikoen for smitte er høyere for personer som kun har fått én vaksinedose. Spesielt ser det ut til at én vaksinedose beskytter dårligere mot nye virusvarianter, som for eksempel deltavarianten, enn mot alfavarianten. Dette gjør at både FHI og Helsedirektoratet mener det er nødvendig å opprettholde innreisekarantene for disse, men at den kan forkortes med negativ test etter tre døgn.