Historisk arkiv

130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.

– På denne måten følger vi opp innspill vi har fått fra kultursektoren selv. Ved å benytte de gode ordningene vi allerede har, får vi treffsikre, effektive og ressursbesparende løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Jeg er glad Stortinget på fredag for litt over en uke siden godkjente regjeringens forslag om en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier statsråden.

130 millioner til etablerte ordninger blir fordelt slik:

 • 55 mill. kroner til NFI – Norsk filminstitutt
 • 50 mill. kroner til Norsk kulturfond
 • 8 mill. kroner til KORO –  Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet
 • 17 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer

25 millioner til kunstkjøp

8 millioner kroner av dette går til Koro  –  Kunst i offentlig rom - med prosjekter over hele landet, og 17 millioner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer fordelt slik:

 • 1 million kroner til hvert av disse museene: Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene (Haugar Vestfold Kunstmuseum), Lillehammer Museum (Lillehammer kunstmuseum), Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandmuseet (Haugesund Billedgalleri), Museum Stavanger (Stavanger kunstmuseum), Musea i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Kunstmuseum), Musea på Sunnmøre (Kunstmuseet KUBE) og RiddoDuottarMuseat. 
 • 2 mill. kroner til hvert av disse museene: Kode Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag (Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) og Nordnorsk Kunstmuseum 

KOROs nettside med informasjon om stimuleringsmidler til kunstnere 

– Midlene skal anvendes til kjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design, fra gallerier og visningssteder i Norge eller om nødvendig direkte fra kunstneren. Siktemålet er å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet, sier Abid Q. Raja.

55 millioner til NFI fordeler seg slik:

 • 45 millioner kroner til Filmfondet til tilskudd til produksjon av drama og markedsfilm, og utvikling av spillefilm, dokumentarfilm, dramaserier, kortfilm og dataspill.
 • 9 millioner kroner fordeles til de sju regionale sentrene – Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Viken filmsenter og Filmkraft Rogaland 
 • 1 million kroner går til Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

NFIs nettside med informasjon om stimuleringsmidler

50 millioner til Norsk kulturfond:

Rådet vil fordele midlene etter prinsippet om armlengdes avstand, og fatte vedtak på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Midlene vil i første rekke gå til å styrke eksisterende ordninger:

 • Forprosjekt scenekunst
 • Fri scenekunst – prosjekt (teater og dans)
 • Musiker- og ensemblestøtte
 • Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur
 • Litteraturproduksjon
 • Formidlingsordningen på litteratur
 • Tidsskrift og kritikk
 • Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

 Kulturrådets nettside med informasjon om stimuleringsordningen

Se også Kulturrådets egne nettsider med koronainformasjon