Historisk arkiv

Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

Mange reisende kommer seg hjem takket være samarbeid mellom EU og nordiske land. Foto: Ambassaden i Bangkok
Mange reisende kommer seg hjem takket være samarbeid mellom EU og nordiske land. Foto: Ambassaden i Bangkok

- Vi ser at vinduet for å komme seg hjem til Norge blir stadig mindre. Flere land har innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Norge samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for repatrieringsflygninger fra destinasjoner i Latin-Amerika, Asia og Afrika hvor det på grunn av restriksjoner nesten er umulig å fly ut med kommersielle flygninger, sier UDs kriseleder Thomas Stangeby.

Å organisere slike flygninger og sikre landingstillatelser er et omfattende og tidkrevende arbeid. Når en flygning er bekreftet, vil UD informere reisende som er registrert på www.reiseregistrering.no om hvordan de kan bestille billetter. Passasjerene betaler for egen hjemreise og må selv organisere reisen hjem til Norge.

Lyspunkt i Peru

Ett eksempel er Peru, hvor situasjonen ble svært vanskelig etter at myndighetene stanset all kommersiell flytrafikk, innførte portforbud og strenge restriksjoner også på innenlandsreiser. Norge har ingen ambassade i Peru, men vår ambassade i Santiago, Chile, har jobbet iherdig og målrettet med å få flere grupper med norske reisende med på andre lands flygninger ut fra Lima. Denne uken reiser mange hjem med en nordisk flygning som Danmark har organisert.  Ambassaden bistår også norske reisende med transport til hovedstaden.

- Jeg er glad for at vi har klart å finne løsninger for flere nordmenn som er strandet i Peru og mange andre steder i verden nå. Men arbeidet er komplisert og tidkrevende, og mange land er i samme situasjon som oss, sier Stangeby.

1100 henvendelser i døgnet

Ifølge EU har om lag 330.000 europeere bedt om bistand til å reise hjem. Siden 12. mars har UDs operative senter mottatt i snitt 1100 henvendelser i døgnet fra nordmenn i utlandet og pårørende og nær familie i Norge. Nær 100 medarbeidere i UDs operative senter jobber døgnet rundt med å besvare telefoner og e-poster, samle informasjon om situasjonen i hvert enkelt land, utarbeide analyser, planlegge flytransport og gi konsulær bistand til nordmenn i utlandet. Ambassadene holder kontakt med norske borgere som ber om hjelp til å reise hjem og informerer om flytilbud etter hvert som de bekreftes.

To medarbeidere i UDs operative senter
UDs operative senter jobber døgnet rundt med å besvare henvendelser. Foto: UD

På flere flyplasser rundt om i verden har ambassadeansatte bistått for å sikre at alle som har gyldig opphold i Norge kan sjekke inn på flyene. På Filippinene hjalp vi nylig nær 60 nordmenn med å få plass på en flygning som Danmark organiserte. I India hjelper vi de som trenger transport til flyplassene i Delhi og Goa under portforbudet. Generalkonsulen i Murmansk organiserer transport til den norske grensen på Storskog. Ambassaden i Mexico hjalp studenter med å få plass på en tysk flygning ut fra Costa Rica.

Kan ikke hjelpe alle nå

- Dette er noen få eksempler på hvordan vi jobber med koronapandemien i utenrikstjenesten. Samtidig har vi stor forståelse for at mange nordmenn er frustrerte og gjerne vil komme raskt tilbake til Norge. Men norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge.

- Jeg oppfordrer de reisende til å forberede seg på å blir værende i landet i en stund fremover. Hold gjerne kontakt med andre nordmenn i samme situasjon - på internett og på telefon, og med familien hjemme i Norge. Sjømannskirkene og diverse norske klubber er fysisk stengt, men også de gjør en stor innsats med å holde kontakt med å gi råd til reisende som har kommet i en vanskelig situasjon på grunn av koronapandemien, sier UDs kriseleder.

Jobber med flere flygninger

Fly- og reiseselskapene kan søke Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet om garanti for å opprettholde kommersielle avganger eller gjennomføre ekstraordinære flyvninger til steder der norske selskapene ikke flyr til vanlig. Avtalen er nå forlenget til 1. mai.

Flyselskapene tar normal betaling fra de reisende og billettene bestilles og betales på vanlig måte. Samtidig påtar den norske stat seg å dekke dokumenterbare merkostnader. Frem til 26. mars har dette samarbeidet resultert i 17 flygninger med nordmenn og andre nordiske borgere hjem fra Spania inkludert Kanariøyene, Kypros, Tyrkia, Italia og Marokko. Anslag viser at så langt har 2400 passasjerer kommet trygt hjem gjennom dette samarbeidet.

Medarbeidere i UDs operative senter
UD jobber for å få på plass flere flygninger for nordmenn. Foto: UD

- Vi arbeider nå intenst med å få satt opp slike flygninger til flere destinasjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika hvor mange nordmenn er strandet. Og vi fortsetter arbeidet med å få plass til nordmenn på flygninger i regi av andre nordiske land og som europeiske land gjennomfører i samarbeid med EUs ordning for sivil beredskap, sier Thomas Stangeby.

Reiseregistrering.no

For at Utenriksdepartementet skal ha best mulig informasjon om behovet, er det viktig at alle som er på reise i utlandet registrerer seg på www.reiseregistrering.no. De som fortsatt er på reise, må oppdatere oppholdssted og planlagt hjemreisedato. Alle som har kommet hjem bes om å slette reisen.

UDs døgnåpne publikumstelefon: + 47 23 95 23 95, e-post: 247@mfa.no