Historisk arkiv

Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.

- Vi har begynt å gjenåpne samfunnet sammen, over tid og kontrollert i tråd med vår langsiktige strategi. Nå åpner Norge for fritidsreiser i Norden etter gitte kriterier, sier statsminister Erna Solberg.

Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiseråd og innreisekarantene for enkelte andre europeiske land. Smittesituasjonen i de ulike landene vil være bestemmende for dette.

Over tid og kontrollert
Statsministeren understreker at regjeringen ikke kan gjøre for mange og for omfattende lettelser på en gang, selv om lettelsene hver for seg kan være godt begrunnet.

- Dersom vi gjør for omfattende lettelser samtidig, risikerer vi å miste kontrollen og i verste fall måtte innføre inngripende tiltak igjen, sier Erna Solberg.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet må forholde seg til. Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge. Per nå er det Gotland i Sverige som oppfyller de norske kriteriene.

UD fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenfor Norden.

Følg med på oppdatert informasjon
Oversikten over områder som ikke tilfredsstiller kriteriene skal oppdateres minst hver 14. dag. Dersom det oppstår ny smittespredning og en region ikke lenger faller innenfor kriteriene, vil innreisekarantene og øvrige innreiserestriksjoner gjeninnføres. Motsatt vil grensene kunne åpne til regioner som oppfyller kriteriene. Oversikten publiseres på FHI sin nettsider og regjeringen.no.

Regjeringen vil jobbe videre med de nordiske landene med mål om at kriteriene for å vurdere smittenivået i regionene blir mest mulig felles i Norden. Denne måten å åpne grensene på vil også redusere sannsynligheten for at det blir behov for å stenge grensene igjen hvis smittesituasjonen endrer seg i ulike regioner.

Gjennomreise
Regjeringen åpner for reiser gjennom områder med forhøyet smitterisiko til og fra Danmark og Finland i eget kjøretøy. Det medfører liten risiko så lenge man ikke overnatter, og så lenge man holder avstand hvis man må stanse. Det forutsettes at man tar korteste reisevei gjennom områder med forhøyet smitterisiko.

Det vil fortsatt være karanteneplikt ved hjemkomst for nordmenn som besøker sine hytter i regioner i Norden dersom området har forhøyet smitterisiko. For personer fra slike områder som har hytte i Norge, vil det fortsatt være karantenekrav.

- Smitteimport er den største risikoen for at utbruddet skal blusse opp igjen. Nå har vi alle sammen gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien. Da er det avgjørende at vi åpner gradvis opp slik at vi over tid kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon, sier helseminister Bent Høie.

Arbeidsreiser
Arbeidsreisende fra Norden er omfattet av et unntak som innebærer at de får innreise og unntak for karanteneplikt under reisen og i arbeidstiden, selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. De vil fortsatt ha karanteneplikt på fritiden. For andre arbeidsreisende vil plikten til karantene på fritiden oppheves.

Regjeringen opprettholder inntil videre kravet om innreisekarantene for arbeidstakere m.fl. fra land utenfor Norden.

Svalbard
Regjeringen åpner nå for at det kan gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord. Longyearbysamfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at større deler av reiselivet på Svalbard kan åpne mer. Det er en forutsetning at driften gjøres i henhold til strenge vilkår. Det er laget en egen veileder for kystcruisenæringen.