Historisk arkiv

Ny vaksineavtale med Moderna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet å inngå avtale med vaksineprodusenten Moderna om kjøp av mer vaksine. Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser fra tredje kvartal.

– Det viktigste med denne avtalen er at den kan sikre Norge tidlig tilgang til nye vaksiner som vil kunne bekjempe nye virusvarianter. Dette er av stor betydning, siden det kan komme nye varianter som vanskeligere å stoppe med dagens vaksiner. Med denne avtalen, og med avtalen som nylig ble inngått med Pfizer-BioNTech, er vi langt bedre rustet til å møte fremtidige utbrudd med nye varianter, dersom de kommer, sier helse- og omsorgsminister minister Bent Høie.

650.000 doser i mars

Norge vil få rundt 650.000 vaksinedoser i mars hvis alt går etter planen. Det er nesten dobbelt så mange doser som i februar. I april får vi sannsynligvis betydelig flere doser enn i mars.

- Samtidig vil det alltid være usikkerhet rundt vaksineleveranser. Vi må derfor også i tiden fremover være forberedt på både gode og dårlige nyheter, påpeker Høie.

Den siste meldingen om at AstraZeneca kanskje ikke vil klare å levere alle dosene som planlagt til EU-landene i andre kvartal, viser dette.
- Denne usikkerheten har vi vært kjent med, og den er derfor tatt høyde for i Folkehelseinstituttets vaksineringsscenarier, sier Høie.

Kan ta ut sju doser

På grunn av usikkerheten rundt leveransene opererer FHI både et nøkternt og et optimistisk scenario når man skal anslå når befolkningen vil være vaksinert. Disse prognosene står seg fortsatt. 

- Selv om det er flere vaksiner på vei, er det viktig at vi utnytter de vi har fått på en best mulig måte. Noen kommuner kaster vaksinedoser som kunne ha vært brukt fordi de tolker FHIs vaksineråd til at man bare kan trekke opp seks doser av Pfizer-glassene.  Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme glass. Vi hadde dialog med FHI og Legemiddelverket om dette i går, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en sjuende dose dersom man får det til, understreker Høie.