Historisk arkiv

Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren. – Dette er gode nyheter for bedriftene og næringslivet. Nå skal vi få hjulene i gang igjen i norsk økonomi, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen vil bygge ned de mest inngripende tiltakene i samfunnet. Målet er å før sommeren åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter som har blitt stengt ned, forutsatt at myndighetene fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. 

Les mer her

– Nå skal de mest inngripende tiltakene bygges ned, og vi skal sakte men sikkert gjenåpne for næringslivet og skape ny aktivitet i norsk økonomi. Frisører, serveringssteder, butikker og mange andre bransjer går sakte men sikkert tilbake til en ny hverdag. Da blir det viktig å følge smittevernrådene, slik at dette kan skje i trygge omgivelser, sier Nybø.

– Vi har vært gjennom en storstilt dugnad for folkehelsa. Nå skal små og store bedrifter starte opp aktiviteten igjen. Det blir en rolig start, men det er nødvendig for å unngå at vi må rykke tilbake til start, Jeg håper at de fleste aktiviteter og bedrifter som har vært steng ned skal åpne igjen før sommeren, sier Nybø.

Avklaring for reiselivet

En bransje som fikk flere viktige avklaringer under dagens pressekonferanse er reiselivsnæringen. Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge. Og reiselivsbransjen må belage seg på at utenlandsturister til Norge må gjennom en 10-dagers karantene før de kan komme inn i landet (tidligere har karantenetiden vært 14 dager).

– Nordmenn bør forberede seg på kortreist sommerferie i år. Det betyr at nordmenn må belage seg på å feriere i flott norsk natur, og at reiselivsbedriftene ikke vil få besøk fra utlandet. Denne avklaringen gir reiselivsbedriftene forutsigbarhet og mulighet til å gjøre nødvendige prioriteringer, sier Nybø.

Fra og med 7. mai blir det dessuten tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, og smittevernrådene er nå endret fra å holde en avstand på to meter til å holde avstand på minst en meter.  Det åpnes dessuten for at serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på 1 meter.

– Dette er gode nyheter for hoteller, restauranter, og opplevelsesbedrifter som er helt avhengig av drahjelp fra oss forbrukere dersom de skal kunne overleve denne krisen. Og endelig kan folk nyte utepilsen i sommersola, det vet jeg det er flere som har gledet seg til, sier næringsministeren.

– Jeg tror Norges-ferien i år blir helt prima. Nå åpner vi både for uteliv, besøke fornøyelsesparker, svømmehaller og badeland, sier hun. 

Når det gjelder hvilke råd som vil gjelde for ferie- og fritidsreiser så vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeide nye råd for fritidsreiser som skal gjelde fra 1. juni. Disse rådene vil komme senest 15. mai. 

– Dette blir en annerledes sommer, og det er viktig å ta forholdsregler og følge smitterådene. Det hviler også et ansvar på bedriftene og bransjene som skal utarbeide standarder og finne gode praktiske løsninger for hvilke regler som skal gjelde. Det er viktig at folk føler seg trygge når de er på tur. Vi registrerer at blant annet NHO og Virke tar dette på alvor og vi har god dialog med reiselivsnæringen.  Smittedugnaden må fortsette skal vi sørge for en trygg og kontrollert gjenåpning av samfunnet, sier Nybø.

Nye milepæler for enkeltbransjer, bedrifter og næringslivet fremover:

 • 7. mai: Minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maks 20 personer samlet i private sammenhenger (forutsatt at man kan holde minst én meter avstand).
  *Ansatte eller de som står for gjennomføringen av arrangementet på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
  **Tidligere er det avklart at det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer (forutsatt at man kan holde minst én meter avstand og at det er en ansvarlig arrangør). Hvis alt går etter planen utvides dette til 200 personer 15. juni.
 • 7. mai: Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området, og i andre byer med press i kollektivtrafikken.
 • 7. mai: Reglene for reisekarantene opprettholdes men nedjusteres fra 14 dager til 10 dager. Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge. Og reiselivsbransjen må belage seg på at utenlandsturister til Norge må gjennom en 10-dagers karantene før de kan komme inn i landet.
 • 11. mai: Bingohaller og lignende kan åpne.
 • 1. juni: Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • 1. juni: Fornøyelsesparker kan åpne.
 • 1. juni: Fritidsreiserådet endres. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utarbeider nye råd og innen 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.
 • 15. juni: Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • 15. juni: Intensjonen om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlig smitteverntiltak.
 • 15. juni: Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.