Historisk arkiv

UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

– Det er ikke lenger grunnlag for et slikt globalt reiseråd. Vi går nå tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet. Last gjerne ned den nye appen Reiseklar fra UD som gir tilgang til reiseråd, reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avvikling av det globale reiserådet henger sammen med overgangen til en normal hverdag med økt beredskap. Utenriksdepartementet vil nå gjøre vurderinger av landene som hittil har vært omfattet av det globale reiserådet. Hvilke land som vil ha reiseråd vil bli publisert på regjeringen.no før endringen trer i kraft ved midnatt natt til 1. oktober. Etter dette vil vurderinger av land gjøres løpende.

– Selv om vi fjerner det globale reiserådet, så er vi fortsatt ikke helt tilbake til normalen. En del land har fortsatt innreiserestriksjoner, og reiseråd kan også endres på kort varsel. Derfor er det viktig at de som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at de kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse, sier utenriksministeren.

Enkelte land vil fortsatt ha reiseråd etter at det globale reiserådet oppheves, både av pandemi- og sikkerhetsrelaterte årsaker. Nye, pandemirelaterte reiseråd for spesifikke land vil kunne opprettes på anbefaling av enten utenriksstasjonene eller norske helsemyndigheter. Høy forekomst av smitte, stor utbredelse av nye virusvarianter, kapasitetsutfordringer i helsetjenesten er forhold som kan bety at det bør det bør gis et pandemirelatert reiseråd. Utenriksdepartementet vil informere om hvilke land dette gjelder før 1. oktober.

Appen Reiseklar kan du nå laste ned fra App Store eller Google Play. I appen finner du reiseinformasjon til alle land Norge har utenriksstasjoner i.  Du kan også registre reisen din i appen for å få informasjon fra norske myndigheter dersom det oppstår en krise mens du er på tur. Alle reisende bør sjekke at reiseforsikringen er gyldig og hva den dekker.

Det globale reiserådet som frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land ble innført i mars 2020 som følge av koronapandemien. Det var første gang man innførte reiseråd som omfattet hele verden.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. Før pandemien hadde UD reiseråd til rundt 50 land, regioner eller områder.