Historisk arkiv

Land med reiseråd fra og med 1. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Når det globale reiserådet avvikles 1. oktober, vil ingen land få nye pandemirelaterte reiseråd nå.

Når det globale reiserådet oppheves, vil ingen land få nytt reiseråd kun på grunn av smittesituasjonen nå. Skulle situasjonen endre seg, vil det kunne bli aktuelt å utstede reiseråd til de landene der pandemien skaper så store utfordringer at reiser frarådes.

- Selv om det globale reiserådet nå avvikles, er det viktig å huske på at pandemien ikke er over. Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smittevernstiltak. Skal du ut og reise, må du sette deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Etter 1. oktober vil Utenriksdepartementet fortsatt kunne opprette reiseråd på grunn av pandemien. Vi følger situasjonen globalt gjennom våre utenriksstasjoner, med råd og veiledning fra Helse- og omsorgsdepartementet og FHI.  

Norske myndigheter kan aldri garantere for at en reise er helt trygg å gjennomføre. Slik var det før pandemien og slik vil det også være fremover. Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet på reisen og må sjekke innreisevilkår og status for pandemien ved reisemålet. Sjekk også at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

- Det er mange land som ikke er tilbake til en normaltilstand, men vi er glad for at det er mulig å reise mer nå. Som alltid oppfordrer vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, enten via regjeringen.no eller appen «Reiseklar», sier utenriksminister Eriksen Søreide.  

Utenriksdepartementet har også før pandemien frarådet å reise til rundt 50 land og områder, basert på blant annet sikkerhetsrisikoen i land som er i konflikt eller der det er naturkatastrofer. Disse reiserådene opprettholdes.

Her finner du en oversikt over land med reiseråd.

Her finner du UDs reiseinformasjon: Reiseinformasjon - velg land - regjeringen.no, eller via appen Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play

Her finner du FHIs informasjon om innreisekarantene og regler ved innreise til Norge.