Historisk arkiv

Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

- Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent.  Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker han.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Hindrer smitte uten symptomer

Anbefalingen om munnbind på fulle busser, tog og trikker når det ikke er mulig å holde én meter avstand er basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. De har gått gjennom oppdatert forskning på munnbind. Munnbind hindrer først og fremst at smittsomme personer uten symptomer smitter andre.

– Mange bruker ikke munnbind og tøymunnbind riktig. Derfor vil Helsedirektoratet gå ut med informasjon til befolkningen om riktig bruk. De har også lagt ut en oppskrift på hvordan man kan sy munnbind selv, sier Høie.

Anbefalingen om bruk av munnbind ved trengsel på offentlig transport i Oslo kommune og i bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold gjelder i første omgang fra mandag 17. august og to uker fremover.

– Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold (Indre Østfold kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune) er på vei til å bli kategorisert til å ha økende smittepress hvis ikke situasjonen der raskt kommer under kontroll, sier Høie.

Oppfordringen om hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid for å redusere faren for smittespredning i rushtiden gjelder fortsatt.

– Dette er også viktig for å gi plass til dem som er helt avhengig av kollektivtransport for å komme seg på skole eller jobb. Jeg er glad for at mange arbeidsgivere og arbeidstakere følger oppfordringen.

Helsedirektoratets anbefalinger om munnbind:

  • Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion (kommunene Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker).
  • Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer.
  • Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.
  • Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.
  • Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
  • Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.
  • For pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om munnbind.