Tydeligere test-prioritering og strengere karanteneregler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes. Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart. Fra midnatt natt til 15. desember blir det felles regler for karantene uavhengig av virusvariant.

– Det er svært sannsynlig at vi vil se en betydelig smitteøkning med omikronvarianten de kommende ukene. Testing er et viktig tiltak for å begrense smittespredning, og det er stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester. Vi har nylig anskaffet 10 millioner hurtig- og selvtester som leveres før nyttår. Samtidig skrur vi til og ber Helsedirektoratet sette i gang umiddelbart med ytterligere anskaffelser. Det er viktig at kritiske samfunnsfunksjoner ikke blir rammet. Vi må derfor prioritere bruken av hurtig- og selvtester enda tydeligere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prioriteringer for bruk av hurtig- og selvtester i kommunene:

 • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd
 • Ved symptomer:
  • Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
 • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:
  • Prioritere barn
  • Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  • Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd
 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
  • Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
 • Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Helsedirektoratet vil sende ut mer informasjon til kommunene. Regjeringen vil senere komme med en ny, langsiktig strategi for arbeidet med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK).

– Testing bidrar til å holde samfunnet åpent, og det er derfor et mål med mer jevnlig testing av barn, ansatte i utdanningssektoren, fagfolk i helsetjenesten, folk i andre miljøer med mye smitte og eventuelt folk i kultur- og næringsliv. Regjeringen vil vurdere hvordan TISK-arbeidet kan justeres ytterligere for å lette smittesporingsarbeidet i kommunene og redusere bruk av karantene. Vi vil komme tilbake med en ny langsiktig TISK-strategi etter nyttår, sier Kjerkol.

Karanteneregler

Da omikronvarianten ble oppdaget i Norge, ble det innført egne strengere regler om isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftede eller mistenkte omikrontilfeller for å bremse smittespredningen.

– Det er svært krevende å håndtere parallelle regler i smittesporingen, og med stadig økende forekomst av omikronvarianten blir dette også mindre hensiktsmessig. Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene. Dette innebærer blant annet karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres, sier Kjerkol.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer :

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg. Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.

Les forskriften på Lovdata.

14. desember: Lagt til presisering nederst i saken om hva som gjelder for isolasjon og unntak fra karantenereglene.