Det trengs sterkere lut

Det er trist, men det er sant.

Virus trives aller best og sprer seg aller mest der mennesker møtes.

Derfor må vi – nok en gang – begrense hvor mange og hvordan vi møtes for å hindre at smitte og sykdom sprer seg.

Vi har fått en klar anbefaling om at det nå trengs sterkere lut.

Vi ønsker å skjerme barn, unge og sårbare grupper. Tiltakene vi i dag kommer til å rette seg mot arrangementer og uteliv for voksne.

Skjenking, fritidsaktiviteter og kulturlivet. Det her er aktiviteter og møteplasser som gir glede og gode opplevelser, men som dessverre er forbundet med høy smitterisiko hvor mange kan smittes på kort tid.

Tiltakene vil redusere smitterisiko gjennom redusert kontakt og mobilitet i samfunnet. Det er disse reglene som gjelder fra natt til onsdag:

Innendørs på private sammenkomster, på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, kan vi være inntil 20 personer samlet. 

Utendørs kan vi være inntil 50 personer.

Vi kan fortsatt være 50 personer samlet til minnestund.

Vi sender nå ut en pressemelding med en fullstendig oversikt over de nye restriksjonene for arrangementer.  

Informasjonen blir også å finne på regjeringens nettsider. 

Det handler om avstand, munnbind og antallsbegrensninger.

Jeg har hatt møte med kommunene og statsforvalterne i formiddag for å høre hvordan de opplever situasjonen.

Situasjonen oppleves nok ulik.

I noen kommuner er det høy smitte, stort press på helsetjenesten og stadig flere tilfeller med omikron. 

I andre kommuner er det lavere smitte, håndterbart i helsetjenesten og ingen identifiserte tilfeller med omikron.

Innstrammingene vi kommer med i dag kan virke overdrevne for dem som bor i kommuner der de merker lite til viruset.

Men vi vet at det kan endres over natta.

Den nye virusvarianten sprer seg så raskt at vi ikke kan vente til den kjem før vi handler. 

Vi trodde det var nok å bremse.

Men vi er nødt til å bråbremse for å unngå at det går galt.

Det er ubehagelig, men det er helt nødvendig.

Den økende smitten har ført til stor etterspørsel etter tester.

Jeg har bedt Helsedirektoratet gjøre en rask direkteanskaffelse av 15 millioner hurtigtester og selvtester. 

Helsedirektoratet har og inngått rammeavtaler om innkjøp av 50 millioner tester der leveransene skal komme tidlig neste år. Vi vil også inngå flere avtaler for å sikre oss testene vi trenger i tiden som kommer.

Når det er knapphet på tester, er vi nødt til å prioritere hvilke grupper det er viktigst å få prioritert.

Det er blant andre:

  • Nærkontakter i omikronutbrudd som har viktige samfunnsfunksjoner.
  • Fagfolk i helse- og omsorgstjenesten og andre med kritiske samfunnsfunksjoner med vage symptomer.

Vi sender ut en pressemelding med ei fullstendig liste over hvem skal prioriteres for testing.

Informasjonen finnes på regjeringens nettsider. 

På litt lengre sikt er målet at vi jevnlig skal kunne teste barn og ansatte i barnehager, elever og lærere på skoler, studenter og ansatte på universiteter og høyskoler, og forhåpentligvis personer i næringsliv og kulturliv for å kunne holde samfunnet så åpent som mulig.

Vi vil justere strategien for testing og smittesporing – TISK-strategien – med tanke på det her.

Vi ruster oss for tiden som kommer på flere områder.

Nå jobber vi med en med pakke som innebærer en styrking av sykehusene sin økonomi slik at de skal greie å stå gjennom vinteren og pandemien.

I dag har vi to ulike regimer for isolasjon og karantene.

Vi innførte strenge karantenebestemmelser for omikron for å bremse utbredelsen av denne virusvarianten.

Nå innfører vi samme type isolasjon- og karantenebestemmelser for begge virusvarianter.

Det er viktig for oss å bremse all smittespredning og gjøre disse bestemmelsene enkle å forstå og enkle å etterleve.

Det blir nå karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter sju dager.

Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter tre dager, men må fortsatt være i fritidskarantene til de har fått negativ test etter sju dager.

Samfunnskritisk personell fritas for karanteneplikt i arbeidstiden hvis de tester negativt ved arbeidsdagens start.

På fritiden må de være i karantene.

Nå har vi hentet fram gamle restriksjoner, munnbind og meter.

La oss å hente frem noe annet vi har brukt tidligere i den her pandemien.

Omtanke og omsorg for hverandre i en krevende tid.