Historisk arkiv

Økt trykk på vaksinasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Statsministerens kontor

Det haster med å få satt flere oppfriskningsdoser. Regjeringen ber nå Forsvaret om å bistå kommuner som får behov for det med vaksineringen. Det skal også bli enklere for kommunene å få vaksinasjonshjelp fra apotekene.

– Vi har som mål at alle over 45 skal få tilbud om oppfriskingsdose innen uke 2, altså i midten av januar. For å nå målsettingen, tar vi nye virkemidler i bruk. Kommunene gjør en kjempejobb, men de er under stort press. Regjeringen ber Forsvaret sette sammen team som kan bistå kommunene i vaksineringen. Frivillige organisasjoner, tannleger, ansatte i bedriftshelsetjeneste og helsepersonell i sykehus kan bistå i et slikt team, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vaksinasjon redder liv. De som legges inn på sykehus nå er først og fremst uvaksinerte og eldre som kun har fått to doser. Dette understreker hvor viktig det er at folk nå takker ja til oppfriskningsdose. Vi regner med at oppfriskningsdosen beskytter mot alvorlig sykdom, også mot omikronvarianten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er mest kritisk å få vaksinert alle over 65 år, personer 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdom som følge av covid-19 samt ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Oppfriskningsdose til ansatte i helsetjenesten er nødvendig for å beskytte helsepersonell og deres pasienter.

Regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose. Helsemyndighetene slår fast at vaksinene gir best beskyttelse når det har gått lang nok tid siden man fikk dose to. Ansatte i skoler og barnehager skal derfor få tredje dose så snart som mulig etter at anbefalt tid har gått mellom dose to og tre.

– Apotekene har signalisert at de er klare til å hjelpe med vaksineringen. Nå forenkles samarbeidet mellom kommuner og apotek ved at det utarbeides en standardavtale som kommuner kan bruke ved behov. Nå blir det enklere for kommunene å bruke apotekene i vaksineringen av befolkningen, sier Kjerkol.

Samtidig endres minimumsintervallet mellom andre dose og oppfriskningsdosen ned til 4,5 måneder for personer ned til 45 år, voksne med høy risiko for alvorlig sykdom som følge av covid-19 og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. FHI vil sende ut ekstra doser før jul slik at kommunene vil få mulighet til å vaksinere alle ned til 45 år hvor det har gått 4,5 måneder mellom andre dose og oppfriskningsdose.

– Jeg vil samtidig minne om betydningen av at helsepersonell raskt får oppfriskningsdose. Dette gjelder både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg vil også oppfordre sterkt dem som ennå ikke har takket ja til første og andre dose til å vaksinere seg. Kommunene gjør en enorm jobb i vaksineringen av befolkningen, og med omikronvarianten har denne jobben fått en enda større betydning, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

--

Oppdatert 14.12.21 kl. 12.35: Avsnittet om prioritering av ansatte i skoler og barnehager er klargjort.