Historisk arkiv

Tredje dose til ansatte og økt tiltaksnivå i barnehage og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Statsministerens kontor

Fra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Regjeringen ber også kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er trafikklysmodellen som brukes for å styre smitteverntiltakene i barnehager og skoler. Kommuner kan heve tiltaksnivået til rødt for barnehager og barne- og ungdomsskoler i områder med høyt smittetrykk. Skoler og barnehager som allerede er satt på rødt nivå lokalt, beholder det røde nivået. Barne- og ungdomsskoler og barnehager over hele landet må være forberedt til raskt å gå over til rødt nivå.

Det er også rødt nivå for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne.

– Vår ambisjon er en så normal hverdag som mulig for barn og unge, og både på gult og rødt nivå er barnehager og skoler åpne. Nå øker smitten blant barn og unge og situasjonen er krevende for de ansatte på grunn av arbeidsbelastning over tid og sykefravær. Derfor innfører vi nye sterkere tiltak som gir bedre smittevern og prioriterer ansatte i skoler og barnehager til tredje vaksinedose, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kommunene kan redusere åpningstidene eller antall barn og elever som er til stede samtidig, hvis det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevern på gult eller rødt nivå. Hvis skolene må gi et redusert tilbud, er det regler for hjemmeopplæring og om hvilke elever som likevel skal ha et tilbud på skolen eller i barnehagen.

Kommunene oppfordres til å prioritere vaksiner til ansatte i skole og barnehage

Regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose. Helsemyndighetene slår fast at vaksinene gir best beskyttelse når det har gått lang nok tid siden man fikk dose to. Ansatte i skoler og barnehager skal derfor få tredje dose så snart som mulig etter at anbefalt tid har gått mellom dose to og tre.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

Helse- og omsorgsdepartementet skal gå sammen med kommunene for å finne ut hvordan dette skal løses.

Regjeringen innfører like karanteneregler for omikron og andre virusvarianter, se egen pressemelding om dette. Både personer som man bor sammen med eller andre nærkontakter skal i karantene, også barn og ansatte. Sammen med testing og innføring av gul og rødt nivå vil det bidra til å begrense smitte i skoler og barnehager.

Tiltakene varer fire uker.

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

For å bedre bemanningen hever regjeringen inntektsgrensen for studenter som tar jobb i skole og barnehage, slik at de kan jobbe mer som vikarer uten å få mindre stipend av Lånekassen. Regjeringen ser også på tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for pensjonister å jobbe i skoler og barnehager.

Ansatte skal testes når barn og elever testes

I forrige anbefalte regjeringen at kommunene fortsetter med jevnlig testing av elever i skoler med høyt smittetrykk. Regjeringen jobber nå med en løsning for at også ansatte i skoler og barnehager skal testes når barna testes.

Jevnlig testing i skoler har vist seg som et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet.