Fortsatt i hovedsak digital undervisning på fagskoler, universiteter og høyskoler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig.

Anbefalingen om mer bruk av digital undervisning som kom i forrige uke, blir nå et krav.

Campus blir ikke stengt, og studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Universiteter og høyskoler må ha god dialog med sine studenter, slik at studentene vet når de skal møte opp etter jul.

Folkehøgskoler er ikke omfattet av trafikklysmodellen, men forholder seg til lokale smittevernmyndigheter og smittevernveilederne som sektoren selv har utarbeidet. Tilbydere av ikke-formell opplæring skal følge de generelle reglene og rådene for øvrig.

Kravet trer i kraft torsdag 16. desember. Kravet vil vurderes på nytt etter fire uker.