Nyheter

Eksamen på universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføres

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tiltak og anbefalinger som retter seg mot universiteter, høyskoler og fagskoler skal gi studentene undervisning, obligatoriske kurs og eksamen på en trygg måte.

Derfor anbefaler regjeringen mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper i tråd med smittevernkravene. Studenter som er avhengige av å gjennomføre førsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Eksamen skal gjennomføres. Det kan skje enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Fysisk oppmøte på eksamen vil kreve godt smittevern, med blant annet god avstand og tilretteleggelse for avstand og eventuelt ved bruk av munnbind.

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ansatte følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig

Folkehøgskoler er ikke omfattet av trafikklysmodellen, men forholder seg til lokale smittevernmyndigheter og smittevernveilederne som sektoren selv har utarbeidet. Tilbydere av ikke-formell opplæring skal følge de generelle reglene og rådene for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har sendt følgende brev til universiteter, høyskoler og fagskoler