Tilbud om oppfriskningsdose til alle voksne

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose.

Kommunene er allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år. Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

– Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen vi har mot korona. Smitten vil være blant oss i flere år fremover, og det er mye vi sammen kan gjøre for å hindre at viruset sprer seg, men vi trenger også den beskyttelsen vaksinene gir. Regjeringen lytter til FHIs vurdering og planlegger for at hele den voksne befolkningen får tilbud om en oppfriskningsdose, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nå øker smitten flere steder i landet, og belastningen på helsevesenet er stor. Økt smitte i samfunnet øker risikoen for at flere blir alvorlig syke. Vaksinene beskytter ikke 100 prosent mot sykdom og har noe dårligere effekt hos eldre.

– Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot sykdom og til at færre smitter videre. Men vi trenger mer kunnskap om dette. Derfor har vi bedt FHI om å gjøre løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I FHIs fortløpende vurderinger inngår både smittesituasjonen, sykdomsbyrde og ny kunnskap. FHI vil komme med veiledning om når oppfriskningsdoser til dem mellom 18 og 64 år kan tilbys, og om det vil være behov for justeringer i anbefalingene.

Det er tidligere besluttet at personer med svakt immunforsvar skal tilbys en tredje vaksinedose, og at personer over 65 år og helsepersonell skal få oppfriskningsdoser.  

For mange i aldersgruppen 18-64 år har det enda ikke gått seks måneder siden andre vaksinedose. Før kommunene kan tilby oppfriskningsdose til denne gruppen, må de prioritere å gi første og andre vaksinedose, tredje dose til personer med svakt immunforsvar, oppfriskningsdose til personer som er 65 år og eldre, samt helsepersonell. I tillegg kommer vaksinering mot influensa.