Uvaksinerte nærkontakter får plikt til å teste seg

Vi tar nå grep for å begrense smittespredningen, beskytte de mest utsatte og holde samfunnet så åpent som mulig.

Koronasertifikatet som statsministeren snakket om, gir kommunene flere verktøy i verktøykassa.

Det gjør det mulig for kommuner med lokale tiltak å åpne opp lokalsamfunnet på enkelte områder.     

Vi ønsker også mer testing for å begrense smittespredning og beskytte de mest sårbare blant oss.

Dette er ikke tiltak som vil oppleves som veldig inngripende, men de kan forhindre mer inngripende tiltak på sikt.

De siste månedene har vi hatt et forenklet system for testing og karantene, det vi kaller nedjustert TISK.

Hvis du er nærkontakt av en som er smittet, trenger du i dag ikke å teste deg hvis du fullvaksinert og symptomfri. Men du blir anbefalt å teste deg hvis du har symptomer eller er uvaksinert.

Nå endrer vi dette.

Fra onsdag neste uke får alle uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittede personer og tilsvarende nære plikt til å teste seg – selv om de er symptomfrie.

Plikten vil gjelde alle uvaksinerte nærkontakter over 18 år.

Den innebærer at de må teste seg hver dag i en uke med selvtest,

eller annenhver dag med PCR-test.

Vaksinerte nærkontakter i samme husstand og tilsvarende nære anbefales to tester i samme periode.

Alle disse nærkontaktene anbefales å holde seg hjemme til det foreligger negativt svar på den første testen.

Vi anbefaler fortsatt at personer under 18 år tester seg hvis de er nærkontakter til en smittet i samme husstand, men de får ikke plikt til å gjøre det.

*****

Den siste tiden har det – forståelig nok – vært stor oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter.

Helsedirektoratet har kommet med råd til kommunene om hvordan de kan unngå slike situasjoner, for eksempel ved å omplassere uvaksinert personell.

Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. 

Derfor ønsker vi jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell og en klar beskjed om at de må bruke munnbind.

Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene.    

Vi ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort. FHI har nylig endret rådene om testing på skoler i kommuner med høyt smittetrykk.  

Vi ser også på tiltak for å hindre importsmitte, blant annet innreiseregistering og testkrav ved innreise.

Her er ikke alt på plass ennå, så det kommer vi tilbake til så raskt vi kan.

*****

Jeg hadde i går møte med kommunene og statsforvalterne for å høre hvordan de vurderer situasjonen.

Forrige uke møtte jeg dem og oppfordret dem til ikke å nøle med å innføre lokale tiltak hvis det er nødvendig.

Siden den gang er det flere kommuner som har tatt grep lokalt.

Det er veldig bra!

På gårsdagens møte oppfordret jeg statsforvalterne om å støtte kommuner som opplever at smitten sprer seg over kommunegrensene og har behov for å koordinere seg.

Vi ønsker at kommunene i en region selv skal samordne seg hvis det trengs regionale tiltak. Det er først hvis de ikke lykkes på egen hånd, at regjeringen vil vurdere å innføre felles tiltak i en region.

*****

Flere sykehus opplever nå stort press. Jeg forstår at det oppleves som veldig krevende, for ansatte, pasienter og pårørende.

Men sykehusene er heldigvis godt forberedt, og har lang erfaring og gode planer for å kunne møte en økt strøm av pasienter.

De har ikke minst planer for å kunne avlaste hverandre når det trengs!

Jeg forstår at noen blir bekymret når sykehusene øker beredskapsnivået, men det er en del av beredskapssystemet vi har, og svært godt innarbeidet.

Det er ikke uvanlig at sykehusene setter inn tiltak i vintersesongen for å øke kapasiteten midlertidig på grunn av stor pågang fra pasienter med luftveisinfeksjoner.

Jeg har bedt helseregionene rapportere på totalkapasiteten framover, ikke bare de covid-relaterte innleggelsene. Det er nytt og vil gi oss enda bedre oversikt over belastningen på sykehusene.

Kommunene ba meg i går om å få den samme informasjonen.

Det skal vi legge til rette for.

*****

Så vil jeg si noe veldig viktig helt til slutt. 

Da pandemien rammet landet, fikk fagfolkene våre applaus fra alle som så hvilken stor og viktig jobb de gjorde.

Pandemien er ikke over og den store og viktige jobben deres fortsetter.

De fortjener fortsatt applaus – men jeg synes vi skal gi dem noe mer.

Jeg har jo sagt at det er på tide å brette opp ermene igjen.

Men det er ikke helsepersonellet som skal gjøre det.

Det er vi andre som skal gjøre det for dem.

Dere som ikke har vaksinert dere, bør brette opp ermene og takke ja til det lille stikket.

Vi må alle sammen brette opp ermene, følge lokale råd og regler og holde oss hjemme og teste oss når vi er syke.

Da hjelper vi fagfolkene, pasientene og de pårørende gjennom vinteren!