Historisk arkiv

Støtte til Røde Kors-bevegelsens respons på korona

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen gir 30 millioner kroner til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sin humanitære respons på covid-19-pandemien.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i samtale med Røde Kors-president Peter Maurer. Foto: Wera Helstrøm, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i samtale med Røde Kors-president Peter Maurer. Foto: Wera Helstrøm, UD

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte i dag den humanitære innsatsen knyttet til korona-pandemien med presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Peter Maurer. Utenriksministeren annonserte samtidig det norske bidraget på 30 millioner kroner til Røde Kors- bevegelsen, som fordeles mellom ICRC og de nasjonale foreningene.

Samtalen dreide seg særlig om land som er rammet av væpnet konflikt, hvor det nå er spesielt krevende å nå frem med humanitær bistand til befolkningen.

- Røde Kors-bevegelsen er i førstelinjen i mange kriserammede land som jobber for å bekjempe pandemien, og deres arbeid i konfliktområder er avgjørende. Det er viktig for Norge å støtte opp om det arbeidet som gjøres lokalt, sier Eriksen Søreide.

ICRC-president Maurer orienterte om hvordan ICRC nå tilpasser sitt arbeid og øker innsatsen mot covid-19 i en rekke land. Gjennom en internasjonal appell har ICRC og IFRC bedt om særskilt støtte til covid-19-respons i 36 land, deriblant land som Sør-Sudan, Afghanistan, Jemen, Syria og Ukraina. Arbeidet koordineres tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og lokale helsemyndigheter der disse finnes.

- Det er viktig at arbeidet med å sikre beskyttelse av befolkningen fortsetter under pandemien. Ikke minst setter vi pris på ICRCs arbeid med beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold. Røde Kors-bevegelsens innsats innen mental helse er også viktig. Mennesker som allerede lever under vanskelige forhold, vil kunne streve med isolasjonen som følger av tiltakene mot smittespredning, sier utenriksministeren.

ICRC er sammen med mer enn 190 nasjonale foreninger del av Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen. Nasjonalforeningene har en formell rolle i nasjonal kriseberedskap og respons. Bevegelsen er engasjert i alle faser av den humanitære innsatsen; forebygging, respons og gjenoppbygging. 

Norge annonserte 25. mars et bidrag på 90 millioner kroner til FNs globale appell for humanitær respons på korona-pandemien.