Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Tiltak fram til 14. oktober 2021 ble iverksatt av regjeringen Solberg. Tiltak etter 14. oktober 2021 vil bli iverksatt av regjeringen Støre.

 • 2022

  • Nå kan kultursektoren søke støtte fra kompensasjonsordningen (fredag 1. april 2022)

   Forskriften for kompensasjonsordningen for kultursektoren er fastsatt og godkjent av ESA, og nå åpner Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsportalen.

   Les mer:

  • 45 millioner kroner til rettighetshavere (tirsdag 22. mars 2022)

   – Regjeringa er opptatt av å ivareta hele kultursektoren i kjølvannet av pandemien. Låtskrivere, komponister og andre rettighetshavere har opplevd store inntektstap når verkene deres ikke har blitt framført, og nå vil vi kompensere dem med 45 millioner kroner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • ESA har godkjent den nye koronastøtteordningen for kultur, og forskriften er fastsatt. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2021—28. februar 2022 (tirsdag 8. mars 2022)

   – Kultursektoren ønsket en bedre kompensasjonsordning enn den vi arvet fra forrige regjering, og jeg er glad for å kunne melde at vi har sikret det. Nå som ESA har godkjent ordninga, har jeg fastsatt forskriften, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • 30 millioner kroner i stimuleringsmidler til filmbransjen (onsdag 2. mars 2022)

   – Nå er samfunnet åpna opp igjen, og regjeringa vil gjøre sitt for raskest mulig å få filmbransjen tilbake igjen til normalen. Når vi nå tildeler 30 millioner kroner til Norsk filminstitutt er det både for å styrke filmproduksjonen og for å fremme kinobesøk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • 59 millioner kroner i stimuleringsmidler til kultursektoren (onsdag 2. mars 2022)

   – Stimuleringsmidler vil styrke hele verdikjeden, fra arrangører til artister og underleverandører, og det er viktig for regjeringa. Mange i kulturbransjen har en spesielt vanskelig likviditetssituasjon, og vi stiller derfor opp med ekstra midler til sektoren for å opprettholde og stimulere til aktivitet. Det er viktig for meg at midlene når sektoren så raskt som mulig. Jeg vil også be Kulturrådet om at søknadene til arrangørstøtteordningene i Norsk kulturfond skal behandles raskere enn vanlig, sier kultur- og likestillingsministeren.

   Les mer:

  • Covid-19-støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA (onsdag 9. februar 2022)

   ESA har nå godkjent forlengelsen av de to covid-19-støtteordningene Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

   Les mer:

  • Spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet (tirsdag 1. februar 2022)

   På denne siden vil du finne informasjon om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

   Les mer:

  • Store lettelser for kulturen, idretten og frivilligheten (tirsdag 1. februar 2022)

   Ingen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt. – Et stort steg i riktig retning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Nesten 120 millioner kroner til å styrke ordninger for utøvende kunstnere (tirsdag 1. februar 2022)

   - Det er kunstnerne som utgjør selve kjernen i norsk kulturliv. Vi må sikre at flest mulig kommer seg gjennom pandemien og opprettholder aktiviteten og utvikler ferdighetene sine. Derfor setter vi nå av nesten 120 millioner kroner til eksisterende ordninger som vi vet treffer kunstnere og utøvere direkte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Åpent digital møte (mandag 31. januar 2022)

   Kultur- og likestillingsministeren inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til et åpent digitalt møte om veien videre onsdag 2. februar kl. 15.30-16.30.

   Les mer:

  • 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon (torsdag 27. januar 2022)

   – Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt. Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Trettebergstuen inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til åpent dialogmøte mandag 24. januar (fredag 21. januar 2022)

   Kultur- og likestillingsministeren inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til et åpent dialogmøte om smittevern og veien videre førstkommende mandag kl. 1600-1700.

   Les mer:

  • Åpner for mer publikum (torsdag 20. januar 2022)

   – Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

   Les mer:

  • Ny rapport om kunstinnkjøp ved norske kunstmuseum som covid-19-tiltak (torsdag 20. januar 2022)

   Kunsthistorikar Jorunn Veiteberg har på oppdrag frå Kultur- og likestillingsdepartementet kartlagt kunstinnkjøpa som norske kunstmuseum har gjort gjennom tre ekstratildelingar av innkjøpsmidlar som covid-19-tiltak i 2020 og 2021.

   Les mer:

  • Facebook Live med Anette Trettebergstuen tirsdag kl. 1630 (mandag 17. januar 2022)

   Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ha et digitalt åpent møte på Facebook, som også sendes på regjeringen.no. Det vil bli anledning for spørsmål om korona, samt redegjort for hva som gjelder nå, og hvordan det jobbes videre med ordninger og tiltak for kultur, idrett og frivillighet.

   Les mer:

  • Mer normal fritid for barn og unge (fredag 14. januar 2022)

   Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

   Les mer:

  • Pressekonferanse om koronasituasjonen (onsdag 12. januar 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og statsrådane Vedum, Kjerkol, Trettebergstuen og Brenna inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 13. januar kl. 19.00.

   Les mer:

  • Invitasjon til digitalt høyringsmøte om føreslåtte endringar i kompensasjonsordninga for kulturlivet (tirsdag 4. januar 2022)

   Kultur- og likestillingsdepartementet inviterar kulturbransjen til digitalt høyringsmøte fredag 7. januar kl. 1000 – 1200.

   Les mer:

 • 2021

  • Ei betre og utvida kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring (onsdag 22. desember 2021)

   – I forslaget til kompensasjonsordning som vi no sender ut på høyring, har vi forsøkt å vareta dei meldingane vi har fått frå bransjen undervegs. Målet er at ordninga no skal vere meir treffsikker og føreseieleg enn tidlegare. No vil vi ha høyringsinnspel frå heile sektoren. Det er viktig for regjeringa at heile bransjen blir omfatta av gode ordningar, slik at både kunstnarar, kulturarbeidarar og publikum kan vende tilbake til eit styrkt kulturliv så snart som mogleg, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett (onsdag 22. desember 2021)

   Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

   Les mer:

  • Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur (fredag 17. desember 2021)

   Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

   Les mer:

  • Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet (tirsdag 14. desember 2021)

   Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med forbedrede støtteordninger. Vi styrker nå ulike ordninger for å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er satt av, er 1,7 milliarder kroner.

   Les mer:

  • Regjeringen legger til rette for å opprettholde toppidrettsaktivitet (mandag 13. desember 2021)

   Regjeringen har i dag besluttet å innføre ytterligere smitteverntiltak for å få ned sykdomsbyrden og begrense og forsinke spredningen av omikron-varianten.

   Les mer:

  • Stimuleringsordningene for kultursektoren gjelder fra 8. desember (søndag 12. desember 2021)

   Den bebudede stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres allerede med virkning fra 8. desember. Dette innebærer at arrangører av allerede planlagte konserter ol. i desember som må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på arrangementet vil kunne søke ordningen og få eventuell støtte utbetalt i ettertid.

   Les mer:

  • Kulturdepartementet har møte med kultur-, frivillighet- og idrettssektoren i dag om nye nasjonale koronatiltak (onsdag 8. desember 2021)

   Departementet har invitert flere berørte organisasjoner til et møte kl. 12 onsdag. Formålet med møtet er å få på bordet spørsmål om smittevernregler og andre spørsmål knyttet til de ulike tiltakene.

   Les mer:

  • Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett forlenges (torsdag 2. desember 2021)

   – Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Full momskompensasjon til frivilligheten allerede i 2021 (mandag 29. november 2021)

   – Denne regjeringa prioriterer frivilligheten, og derfor sikrer vi full momskompensasjon allerede i år! Vi foreslår at ordningen blir tilført 35 millioner kroner ekstra for å sikre at alle organisasjoner får tilbake hver krone de har brukt på moms i 2021, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Forlengelse av støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA (tirsdag 23. november 2021)

   ESA har godkjent forlengelse ut året av de to koronastøtteordningene for idrett og frivillighet.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden juli-oktober 2021 er fastsatt (mandag 27. september 2021)

   Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. juli til 31. oktober er nå godkjent av ESA. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd, med søknadsfrist 9. november.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger støtteordningene for idrett og frivillighet ut 2021 (fredag 24. september 2021)

   -Jeg er svært glad for at vi kan gi idretten og frivilligheten denne tryggheten i tilfelle smittevernrestriksjoner legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • 20 millioner kroner til kunstinnkjøp og -utstillinger (lørdag 11. september 2021)

   - Det å målrette penger til innkjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design har vært et viktig grep under koronapandemien, derfor gir regjeringen og jeg nå ytterliger midler til museer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • 110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren i en gjenåpningsperiode (fredag 10. september 2021)

   Regjeringen fordeler 110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren gjennom eksisterende tiltak og ordninger. Bevilgningen er en del av midlene som er bevilget til stimulering og kompensasjon for 2021, og skal bidra til å stimulere sektoren i gjenåpningsperioden.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året (torsdag 9. september 2021)

   - Det er en glede for meg å kunne si at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året. Selv om vaksinasjonstallene er høye er pandemien uforutsigbar, og gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • Raja: – 355 millioner i den nye idrettsstrategien Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett (fredag 3. september 2021)

   Kulturdepartementet har i dag lagt fram regjeringens idrettsstrategi Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett. Strategien inneholder både tiltak for å gjenoppta idrettsaktiviteten etter pandemien og tiltak som skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett.

   Les mer:

  • Avklaringer for idretten om publikumsarrangementer og innreise (tirsdag 24. august 2021)

   Kulturdepartementet har i dag sendt ut brev om en rekke avklaringer om publikumsarrangementer og innreise for idretten.

   Les mer:

  • Frivillighetens tilgang til lokaler under pandemien (tirsdag 17. august 2021)

   Det har vært utfordrende for frivillige organisasjoner å få tilgang til egnede lokaler under koronapandemien. Her er en oversikt til hjelp for frivillige organisasjoner som ønsker å finne egnede lokaler, nå som det åpnes gradvis opp for mer aktivitet.

   Les mer:

  • Kulturdepartementet tildeler fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten (mandag 16. august 2021)

   Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd på fem millioner kroner til kulturlokaler for frivilligheten. Tilskuddet gis til lokaler som faller utenfor eksisterende stimuleringsordninger tilknyttet Covid-19-pandemien.

   Les mer:

  • Forskriften for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. juli til 31. oktober sendes på høring (tirsdag 10. august 2021)

   Forskriften for kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. juli til 31. oktober sendes på høring. Høringsfrist er tirsdag 17. august kl. 15.00.

   Les mer:

  • Tilpasser innreisekarantenereglene for film- eller serieproduksjoner (tirsdag 6. juli 2021)

   Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene for de som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge og som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra filminsentivordningen. Det gjøres for å gi nødvendig forutsigbarhet for å kunne planlegge for opptak i høst.

   Les mer:

  • Dei tre skuleskipa får ekstraordinære koronatilskot (mandag 5. juli 2021)

   Regjeringa gjer ei tilleggsløyving på til saman 10 millionar kroner til dei tre skværriggarane, fordelt med 4 millionar til Statsraad Lehmkuhl og 3 millionar kvar til Christian Radich og fullriggeren Sørlandet.

   Les mer:

  • Delrapport om gjenoppbyggingen av kulturlivet overlevert til Kulturdepartementet (torsdag 1. juli 2021)

   – Grunn til stor optimisme for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja

   Les mer:

  • Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien (tirsdag 29. juni 2021)

   Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger.

   Les mer:

  • 489 millioner kroner til nasjonal beredskap (fredag 25. juni 2021)

   Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp mottar samlet 489 millioner kroner til nasjonal beredskap fra Norsk Tippings overskudd fra 2020. Dette er en økning på 58 millioner kroner fra i fjor.

   Les mer:

  • Innreise- og karantenebestemmelser for toppidrett vurderes i trinn 3 i gjenåpningsplanen (mandag 31. mai 2021)

   Regjeringen har innført tilpasset innreisekarantene for utøvere som er aktuelle for OL/PL og nødvendig støtteapparat og for profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer til Norge etter landslagsoppdrag i utlandet. Det dreier seg om en begrenset og tydelig avgrensbar gruppe utøvere.

   Les mer:

  • Regjeringen åpner for gjennomføring av testarrangementer (fredag 28. mai 2021)

   Regjeringen åpner for at det kan gjennomføres testarrangementer i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. januar til og med 30. juni er fastsatt (onsdag 26. mai 2021)

   Det er satt av 369 millioner kroner i kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. januar til og med 30. juni i år. Kulturrådet vil etter planen åpne søknadsportalen i slutten av juni, med søknadsfrist i slutten av august.

   Les mer:

  • Toppidrettsutøvere i fotball får tilpasset innreisekarantene (onsdag 26. mai 2021)

   Regjeringen har besluttet å innføre en tilpasset innreisekarantene for profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer til Norge etter landslagsoppdrag i utlandet.

   Les mer:

  • Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA (torsdag 20. mai 2021)

   Justeringen og forlengelsen av stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er godkjent av ESA. Til sammen 1,45 milliarder kroner er satt av til ordninger som dekker merkostnader og mindreinntekter frivilligheten og idretten har som følge av koronapandemien.

   Les mer:

  • Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli er fastsatt (fredag 14. mai 2021)

   Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer i kultursektoren fra 1. juli er nå fastsatt. Kulturrådet vil åpne søknadsportalen 19. mai, og man kan søke for arrangementer for perioden helt fram til 31. oktober.

   Les mer:

  • Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli på høring (tirsdag 11. mai 2021)

   Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. juli sendes på kort høring. Høringsfrist er onsdag 12. mai kl. 12.00.

   Les mer:

  • 10 millionar kroner til VM i skiflyging og 15 millionar kroner til Olympiatoppen (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringa foreslår å løyve 10 millionar kroner til å gjennomføre verdsmeisterskapen i skiflyging i Vikersund i 2022. I tillegg foreslår regjeringa 15 millionar kroner til å kompensere Olympiatoppen for meirkostnadar knytt til at dei olympiske og paralympiske leikane blei utsette til 2021.

   Les mer:

  • Auka tilskot på 50 millionar kroner til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringa foreslår 50 millionar kroner i auka tilskot til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar. Føremålet med auken er å halde oppe aktivitet og trygge at tilsette ved desse institusjonane kan vere i arbeid.

   Les mer:

  • Aukar og forlenger støtteordningane for kultur, frivilligheit og idrett (tirsdag 11. mai 2021)

   Regjeringa foreslår å forlenge dei mellombelse koronaordningane for kultur, frivilligheit og idrett ut oktober. I tillegg vil regjeringa auke ramma for stimulerings- og kompensasjonsordningane med 1 320 millionar kroner.

   Les mer:

  • Regjeringa vil leggje fram ein idrettsstrategi i august 2021 (fredag 7. mai 2021)

   Regjeringa tek sikte på å leggje fram ein idrettsstrategi i august 2021. Strategien skal handle om sentrale verditema knytt til mangfaldig og inkluderande deltaking i idrett. Strategien vil òg inkludere nokre kortsiktige prioriteringar som skal bidra til å få opp igjen idrettsaktiviteten etter koronapandemien.

   Les mer:

  • 10 millioner til filmer som ble rammet av pandemien (fredag 7. mai 2021)

   – Dette er 10 millioner kroner i friske midler for å hjelpe filmprodusenter som har blitt rammet særlig hardt av stengte kinoer og redusert kapasitet under pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • Åpner for seriespill for fotball og håndball (onsdag 5. mai 2021)

   Regjeringen åpner for seriespill utendørs i toppfotballen fra og med 5. mai. Dette vil gjelde for de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.

   Les mer:

  • Lovendringer om koronasertifikat på høring (onsdag 5. mai 2021)

   Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sender derfor i dag et lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring.

   Les mer:

  • Pressekonferanse om koronasituasjonen (tirsdag 4. mai 2021)

   Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen på Statsministerens kontor onsdag 5. mai kl. 13.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om framdrifta i arbeidet med å lage eit koronasertifikat.

   Les mer:

  • Søknadsskjema for ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren åpnet (fredag 30. april 2021)

   Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå lansert søknadsskjema for tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Søknadene vil behandles fortløpende.

   Les mer:

  • Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren (onsdag 28. april 2021)

   Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

   Les mer:

  • 255 millioner kroner til frivilligheten (tirsdag 27. april 2021)

   I overkant av 20 600 lag og foreninger mottar denne uken midler fra Lotteritilsynet som en del av stimuleringsordningen. Midlene tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020.

   Les mer:

  • Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021 (torsdag 22. april 2021)

   Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

   Les mer:

  • Koronasituasjonen: Pressekonferanse torsdag 22. april (onsdag 21. april 2021)

   Invitasjon til pressekonferanse torsdag 22. april kl. 15:00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Helsedirektør Bjørn Guldvog frå Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold frå Folkehelseinstituttet vil også vere til stades.

   Les mer:

  • Raja dobler stimuleringsordningen for kultur og ber Kulturrådet behandle alle avslag på nytt (fredag 16. april 2021)

   For første halvår 2021 var det opprinnelig satt av 400 millioner kroner til stimuleringsordningen for kultursektoren. Etter nyttår ble smittesituasjonen mer alvorlig, som følge av det muterte, britiske viruset, og begrensingene på arrangementer ble strengere enn ventet.

   Les mer:

  • Pressekonferanse kl. 12.00 om stimuleringsordningen for kultursektoren (fredag 16. april 2021)

   Fredag 16. april kl. 12.00 vil kultur- og likestillingsminister Abid Raja informere om ordningene for kultursektoren, samt om ordningen for idrett og frivillighet. Pressekonferansen kan følges digitalt.

   Les mer:

  • Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement utvida (fredag 16. april 2021)

   Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimulerings- og kompensasjonsordningane for kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

   Les mer:

  • 35 millionar kroner i auka tilskot til ni museum (fredag 26. mars 2021)

   For å oppretthalde museumsaktivitet og sikre at museumstilsette kan være i arbeid fordeler regjeringa 35 millionar kroner i auka tilskot til ei rekkje museum under Kulturdepartementet sitt budsjett.

   Les mer:

  • Mulig åpning for utendørs seriespill i toppidretten (onsdag 24. mars 2021)

   Den nasjonale anbefalingen om stans i alt seriespill i toppidretten gjelder inntil videre. Dersom smittesituasjonen tillater det kan det bli åpnet for treningskamper utendørs for toppidretten i uke 15, etterfulgt av seriespill fra uke 18.

   Les mer:

  • Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høring (tirsdag 23. mars 2021)

   Ordningen Kulturdepartementet nå sender på høring vil kompensere kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen.

   Les mer:

  • ESA har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi (mandag 22. mars 2021)

   – Det er strålende nyheter at ESA har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja.

   Les mer:

  • Over 2,1 milliardar kroner i kompensasjon til idretten og frivillige organisasjonar i 2020 (onsdag 17. mars 2021)

   Etter behandling av søknader til kompensasjonsordninga for frivilligheita og idretten er no til saman over 2,1 milliardar kroner utbetalt for arrangement og aktivitet som blei heilt eller delvis avlyst på grunn av koronaen.

   Les mer:

  • Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt er i gang med kartlegging av koronapandemiens konsekvenser (mandag 15. mars 2021)

   1. februar 2021 fikk Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å se på konsekvensene covid-19-pandemien har hatt på kultursektoren og hvilke virkemidler vi har for å bidra til gjenoppbygging.

   Les mer:

  • Sommergruppa leverte innspill til regjeringen (mandag 8. mars 2021)

   Arbeidsgruppa, som består av flere aktører med arrangørfaglig kompetanse, har de siste ukene jobbet med å finne praktiske løsninger for hvordan sommerens arrangementer kan gjennomføres. I dag mottok kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja de første innspillene fra sommergruppa.

   Les mer:

  • Søknadsportal for stimuleringsordningen for kultursektoren åpner (fredag 5. mars 2021)

   Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren ble fastsatt 28. januar, og i dag åpner søknadsportalen.

   Les mer:

  • Museer kan få koronastøtte til midlertidige utstillinger (mandag 1. mars 2021)

   Museer som oppfyller kravene i stimuleringsordningen kan nå søke om tilskudd til temporære museumsutstillinger i første halvår 2021.

   Les mer:

  • Oppklaring av misforståelse i kompensasjonsordningen for kultursektoren (tirsdag 23. februar 2021)

   En misforståelse kunne ha gitt underleverandørene mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt. Dette rettes nå opp.

   Les mer:

  • Arbeidsgruppe skal gi innspill til gjennomføring av sommerarrangementer (tirsdag 16. februar 2021)

   Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

   Les mer:

  • Ikke unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for idretten (torsdag 11. februar 2021)

   Regjeringen videreførte i går svært strenge innreiserestriksjoner, i første omgang til og med 28. februar. Smittesituasjonen med flere lokale og regionale utbrudd og muterte virusvarianter er krevende. På denne bakgrunn har regjeringen besluttet ikke å gjeninnføre unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for internasjonale idrettsarrangementer.

   Les mer:

  • 165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren (onsdag 3. februar 2021)

   Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Bevilgningen er en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

   Les mer:

  • Kulturdepartementet forlenger stimulerings- og kompensasjonsordningene og gir nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt (fredag 29. januar 2021)

   Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren i første halvår av 2021 er nå fastsatt. Regjeringen foreslår dessuten å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett frem til 1. september. For den forlengede perioden foreslår regjeringen samtidig en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

   Les mer:

  • Åpner for World Cup ski nordiske grener, alpint og skiskyting – slipper til kvinnene først (fredag 22. januar 2021)

   – Regjeringen åpner for unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge vinteren 2021. Dette innebærer at World Cup i hopp for kvinner og kombinert for kvinner og menn på Lillehammer 12. - 14. februar kan avvikles. Det betyr at World Cup i ski får tilsvarende unntak som elitefotball og håndball har hatt siden i høst, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring (tirsdag 19. januar 2021)

   Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Nå sendes forskriften på høring til sektoren.

   Les mer:

  • Barn og unge under 20 år kan trene som normalt (mandag 18. januar 2021)

   Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

   Les mer:

  • Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipend (mandag 18. januar 2021)

   Som følge av koronapandemien foreslo regjeringen over statsbudsjettet for 2021 å styrke de ordinære kunstnerstipendene. Den nødvendige forskriften er nå fastsatt, og Kulturrådet kan begynne prosessen frem mot å innvilge midlertidige stipend.

   Les mer:

  • Forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for idrett og frivillighet sendes på høring til organisasjonene (torsdag 14. januar 2021)

   – Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Økte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner i forbindelse med covid-19, jf. Prop. 51 S (2020-2021) (tirsdag 12. januar 2021)

   Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 millioner kroner, jf. Prop 51 S (2020-2021). Formålet med tilskuddene er dels å dekke inntektstap som følge av innstramninger i smittevernreglene, og dels å dekke merutgifter til arbeid med å tilpasse driften for å skape alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling og tilgjengeliggjøring.

   Les mer:

 • 2020

  • Over 2,25 milliardar kroner klare til stimuleringsordningar for kultur, idrett og frivillige organisasjonar (fredag 18. desember 2020)

   – Eg ønsker aktivitet i trygge rammer innan kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet blei vedtatt i går, kan eg no gå vidare i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningane, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

   Les mer:

  • Kultur- og likestillingsministeren talar direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet (torsdag 17. desember 2020)

   Kultur- og likestillingsministeren vil fredag 18. desember kl. 1300 tale direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet om året som har gått.

   Les mer:

  • Tilnærmet normalt tjenestetilbud til barn og unge (torsdag 17. desember 2020)

   En ny rapport viser at tjenestetilbudet til barn og unge nå har tilnærmet normal drift, men at flere møter med barn gjøres digitalt og at noen familier avlyser avtaler med tjenestene. Rapporten viser også at barn og unge med funksjonsnedsettelser til en viss grad ikke får de tilbudene de skal ha når det gjelder skole, helse, arbeid og fritid.

   Les mer:

  • 103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst (tirsdag 8. desember 2020)

   Regjeringa fordeler 103 millionar kroner i støttetiltak til kultursektoren i samband med covid-19.

   Les mer:

  • Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren (mandag 7. desember 2020)

   Pressekonferansen kan følgjast digitalt på regjeringa.no og Facebook. Det blir anledning til individuelle intervju.

   Les mer:

  • Klagenemnd for tilskot til kulturarrangement (fredag 27. november 2020)

   Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

   Les mer:

  • Regjeringa gir 15 millionar til Norges idrettsforbund i samband med OL i Tokyo (fredag 20. november 2020)

   – Regjeringa stiller opp med 15 millionar kroner, slik at det framleis skal vere mogleg å satse mot Tokyo neste sommar. Vi ser at NIF har fått ekstraordinære kostnadar fordi dei olympiske og paralympiske leikane blei flytta. Dette er kostnadar som ikkje blir dekt av andre kompensasjonsordningar, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Nysaldering av 2020-budsjettet: Auka tilskot og tilpassa støtteordningar på kulturfeltet (fredag 20. november 2020)

   Etter at det i november blei innført strengare smitteverntiltak i Noreg på grunn av forverringar i smittesituasjonen, vil regjeringa tilpasse støtteordningane på kulturfeltet samt styrke tilskota til enkelte museum og institusjonar på musikk- og scenekunstfeltet.

   Les mer:

  • Ekstra hjelp til sårbare grupper i jula (fredag 20. november 2020)

   Regjeringa føreslår ytterlegare 25 millionar kroner til sosiale tiltak og aktivitetar for sårbare grupper i jula. Føremålet er å kompensere for negative konsekvensar av koronapandemien og dei inngripande smitteverntiltaka.

   Les mer:

  • Tenester til barn og unge må haldast opne (fredag 13. november 2020)

   Fleire fylker og kommunar set i verk tiltak som går lenger enn tilrådingane frå regjeringa, viser ny rapport. Stengte barnehagar og skular, og heile avdelingar og klasser som er sett i karantene for å førebygge smitte, er noko av det som uroar koordineringsgruppa for sårbare barn og unge.

   Les mer:

  • Over 1,3 milliardar kroner til idretten og frivillige organisasjonar (torsdag 12. november 2020)

   I dag betalar Lotteri- og stiftelsestilsynet ut pengar til resterande søknadar i andre runde av regjeringas kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner. Utbetalingane gjeld arrangement som fann stad før 31. august.

   Les mer:

  • Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen (tirsdag 10. november 2020)

   – Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Dialogmøte om korona-tiltak målrettet mot innvandrermiljøer (torsdag 5. november 2020)

   Statsminister Erna Solberg har invitert et utvalg av organisasjoner av og for ulike innvandrergrupper til et digitalt dialogmøte torsdag 5. november klokka 20.00.

   Les mer:

  • Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (onsdag 4. november 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (onsdag 4. november 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren (onsdag 4. november 2020)

   – Nå som ESA har godkjent forskriftene og budsjettøkningen, gir jeg Kulturrådet klarsignal til å betale ut kompensasjon, og å legge ut søknadsskjemaene for resten av året. Samtidig håper jeg kultursektoren gjør alt de kan for å unngå avlysninger i årets siste måneder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen (fredag 23. oktober 2020)

   Søknadsportalen for stimuleringsordningen åpnet i dag. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren.

   Les mer:

  • Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (mandag 19. oktober 2020)

   Formålet med tilskuddene er å nå kulturpolitiske mål og avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19. Og å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

   Les mer:

  • 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet (mandag 19. oktober 2020)

   130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.

   Les mer:

  • 1 milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett (mandag 19. oktober 2020)

   Nå kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for bortfalte inntekter fra arrangementer som var planlagt til og med 31. desember 2020.

   Les mer:

  • Stimuleringsordning for kulturlivet på plass (mandag 19. oktober 2020)

   Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Forskrift 16. oktober 2020 nr. 2084 om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet (fredag 16. oktober 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Regjeringa styrker kunstnarstipenda med 100 millionar kroner (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa ønsker å oppretthalde kunstnarleg produksjon og aktivitet for å kunne sikre eit variert kunst- og kulturtilbod til publikum over heile landet.

   Les mer:

  • Eit løft for kulturen i Bergen og Vestland (onsdag 7. oktober 2020)

   I samband med budsjettforslaget for 2021 ønsker regjeringa å styrke kulturlivet i Bergen og Vestland på fleire område. Ein auke på over 45 millionar kroner omfattar mellom anna teater, musea og dataspel.

   Les mer:

  • 200 millionar kroner i auka tilskot til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonar (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa vil med dette stimulere til aktivitet, publikumstilbod og sikre at dei tilsette ved institusjonane kan vere i arbeid. 140 millionar kroner skal gå til institusjonar på musikk og scenekunstområdet, og 60 millionar til musea.

   Les mer:

  • 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett (onsdag 7. oktober 2020)

   Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet.

   Les mer:

  • Eit kulturbudsjett for aktivitet og mangfald (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 23,6 milliardar kroner. Dette er ei auke på over 3,7 milliardar kroner eller 18,7 prosent frå saldert budsjett 2020. Av denne auka er vel 2,5 milliardar kroner knytt til mellombelse støtteordningar for kultur-, frivilligheit- og idrettssektorane i samband med covid-19-pandemien.

   Les mer:

  • Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten (mandag 5. oktober 2020)

   I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

   Les mer:

  • Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd (onsdag 30. september 2020)

   Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

   Les mer:

  • Åpner for landskamper og internasjonale klubbturneringer (torsdag 17. september 2020)

   Regjeringen gjør unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for spillere og støttepersonell som deltar i landskamper og internasjonale klubbturneringer i regi av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

   Les mer:

  • Foreldrenes spørretime (tirsdag 15. september 2020)

   Onsdag 16. september klokka 20 svarer Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet, Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid Q. Raja på spørsmål foreldre til barn i skole og barnehage har om korona. Se sendingen direkte her.

   Les mer:

  • Foreslår endring i mediekompensasjonsordningen (fredag 4. september 2020)

   Regjeringen foreslår en endring i kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier for å rydde opp i en utilsiktet konsekvens av forskriften.

   Les mer:

  • Fotballandskampen mellom Norge og Østerrike – regjeringen gir unntak i Covid-19-forskriften (mandag 24. august 2020)

   Regjeringen gir nødvendige unntak i Covid-19-forskriften og forskriften om innreiserestriksjoner slik at landskampen i fotball mellom Norge og Østerrike 4. september kan gå som planlagt.

   Les mer:

  • Innspillsmøte om stimuleringsordningen for kultursektoren (fredag 21. august 2020)

   Regjeringen ønsker å etablere en stimuleringsordning for arrangører i kultursektoren med virkning fra 1. oktober. Kulturdepartementet har invitert en rekke sentrale organisasjoner til et innspillsmøte.

   Les mer:

  • Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året (torsdag 20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

  • 900 millioner til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren (onsdag 19. august 2020)

   Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

  • Ny utbetaling til frivillige organisasjonar på veg (fredag 31. juli 2020)

   Lotteri- og stiftelsestilsynet startar i dag utbetalinga til første pulje av organisasjonar som har søkt støtte frå den siste krisepakka som regjeringa har fått på plass.

  • Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august (onsdag 29. juli 2020)

   Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

  • - Gode nyheter for norsk filmbransje (fredag 24. juli 2020)

   Regjeringen har besluttet at det gis unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner, under visse vilkår. Dette innebærer at produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen kan gjennomføres som planlagt. Det stilles strenge krav til testing for covid-19 og smittevernstiltak.

  • Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (torsdag 16. juli 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Forskrift 16. juli 2020 nr. 1581 om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet (torsdag 16. juli 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare (torsdag 16. juli 2020)

   – Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Møte om praktisering av 1-metersregelen på kulturfeltet (tirsdag 14. juli 2020)

   Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie har tatt initiativ til et møte med representanter for kinoene og scenekunstsektoren. Formålet med møtet er dialog om og innspill til praktisering av 1-metersregelen i konsert-, teater- og kulturhus, kinoer og andre kultursaler og lokaler med sittende publikum.

   Les mer:

  • Forskrift 7. juli 2020 nr. 1521 om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet (tirsdag 7. juli 2020)

   Denne forskriften etablerer en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt omsetningsfall som følge av covid-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at disse mediene i størst mulig grad kan opprettholde sin redaksjonelle virksomhet. Ordningen gjelder fra og med 15. mars til og med 30. juni 2020.

   Les mer:

  • Endringer i kompensasjonsordningen for medier (tirsdag 7. juli 2020)

   Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

  • Forskrift 1. juli 2020 nr. 1462 om midlertidig støtte til aktivitet for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet (onsdag 1. juli 2020)

   Denne forskriften etablerer en midlertidig ordning for å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere (fredag 26. juni 2020)

   Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

  • Ytterligere gjenåpning av barne- og ungdomsidrett fra 1. august (tirsdag 23. juni 2020)

   – Jeg er glad for at jeg nå har fått anledning fra helsemyndighetene til å gjenåpne barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Årlig rundebordskonferanse 2020: Koronapandemiens konsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse (fredag 19. juni 2020)

   Torsdag 18. juni møtte kultur- og likestillingsministeren FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede til rundebordskonferanse. Dette er en årlig hendelse, og en viktig arena for dialog mellom organisasjonene og regjeringen.

   Les mer:

  • Profesjonelle utøvere i idrett og kultur gis unntak for 1-metersregelen – likestilling av aktiviteter for barn (fredag 12. juni 2020)

   Det gis unntak fra 1-metersregelen i endringer i reglene presentert av regjeringen i dag. Det innebærer at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ta et skritt nærmere en normaltilstand. Videre åpnes det for at barn som deltar i kulturaktiviteter gis de samme mulighetene som de som driver idrett.

   Les mer:

  • Ekstraordinært tilskudd til vedlikehold av Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020 (fredag 29. mai 2020)

   Regjeringen foreslår tilskudd på til sammen 50 millioner kroner til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020 for å bidra til å dekke kostnader til framskyndet vedlikehold, da de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai i forbindelse med koronasituasjonen.

   Les mer:

  • 1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet (fredag 29. mai 2020)

   Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen.

   Les mer:

  • Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett (torsdag 28. mai 2020)

   Helsemyndighetene presenterte torsdag 28. mai 2020 en oppdatert smittevernveileder for den organiserte idretten. Veilederen åpner for fysisk kontakt mellom utøvere.

   Les mer:

  • Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja møtte de nordiske likestillingsministrene (tirsdag 12. mai 2020)

   – I dag har jeg hatt mitt første møte med mine likestillingsministerkollegaer. Høyt på dagsorden stod hvordan krisen påvirker likestillingen i Norden, men også globalt. Vi ble enige om å iverksette et felles nordisk prosjekt på lhbti-feltet, opplyser statsråd Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner (tirsdag 12. mai 2020)

   Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. Store film- og serieproduksjoner har stoppet opp, og planlagte produksjoner er utsatt på ubestemt tid.

   Les mer:

  • Krisepakke til musikkorps (tirsdag 12. mai 2020)

   Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer.

   Les mer:

  • Det blir full kompensasjon for moms til idrettsanlegg (tirsdag 12. mai 2020)

   Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millionar kroner.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes (tirsdag 12. mai 2020)

   – Dette var viktig å få på plass. Med de forlengede og justerte kompensasjonsordningene på idrett-, frivillighet- og kulturfeltet har vi til sammen, siden koronapandemien rammet Norge, satt av over 1,6 milliarder kroner frem til 15. juni, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer:

  • Økonomisk pakke til idretten og frivilligheten (tirsdag 12. mai 2020)

   – Idrett er landets største organiserte aktivitet for barn og ungdom, og en uvurderlig oppvekstarena. At flere idrettslag har kunnet sette i gang med aktivitet har vært avgjørende for mange barn og unge over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Nå er jeg glad for å kunne opplyse om at vi også vil gjøre enda mer for å bidra til at idrettslag som er avhengig av inntekter fra små og store arrangementer kommer seg gjennom denne krisa.

   Les mer:

  • Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020 (torsdag 7. mai 2020)

   De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

  • Regjeringens plan og justering av koronatiltak (torsdag 7. mai 2020)

   Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

  • Ny kompensasjonsordning for mediene (onsdag 6. mai 2020)

   I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier.

   Les mer:

  • Nye råd og retningslinjer for arrangementer (torsdag 30. april 2020)

   Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

  • Framskunda tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar (fredag 24. april 2020)

   For å avhjelpe konsekvensane av Korona-krisa har regjeringa i dag fastsett ei mellombels forskrift som gir unntak frå reglane om tildeling av Norsk Tipping sitt overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

   Les mer:

  • 17. mai må feirast annleis i år (fredag 17. april 2020)

   - Over heile landet jobbar no 17. mai-komiteane med å planlegge ei annleis feiring av grunnlovsdagen, og eg er imponert over arbeidet dei gjer. Koronasituasjonen vil gjere feiringa i år meir dempa, men også i 2020 skal vi feire Grunnlova, folkestyret, fred og fridom på ein minneverdig måte, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk (fredag 3. april 2020)

   Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare.

   Les mer:

  • Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet (fredag 3. april 2020)

   Formålet med denne ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

   Les mer:

  • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai (tirsdag 31. mars 2020)

   Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.

   Les mer:

  • – Tiltak med stor relevans for kultursektoren (fredag 27. mars 2020)

   – Kultur-, frivillighets- og idrettssektoren står midt i en vanskelig tid, og møter store utfordringer på grunn av konsekvensene av koronaviruset. I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser, tiltakene har stor relevans også for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

   Les mer:

  • Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt (onsdag 18. mars 2020)

   Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

   Les mer:

  • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett (onsdag 18. mars 2020)

   – Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Frivilligheten beholder statlige tilskudd (lørdag 14. mars 2020)

   – Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

  • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (fredag 13. mars 2020)

   Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

  • Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd (torsdag 12. mars 2020)

   – Jeg er glad for at statsministeren i dag har presentert viktige tiltak som regjeringen vil gjennomføre som følge av denne alvorlige situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

   Les mer: