45 millioner kroner til rettighetshavere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringa er opptatt av å ivareta hele kultursektoren i kjølvannet av pandemien. Låtskrivere, komponister og andre rettighetshavere har opplevd store inntektstap når verkene deres ikke har blitt framført, og nå vil vi kompensere dem med 45 millioner kroner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

44,8 millioner kroner fordeles gjennom rettighetshavernes organisasjoner for kompensasjon av bortfall av inntekter, og skal dekke cirka 70 prosent av tapene.

Tilskuddene fordeles slik:

  • Dramatikerforbundet: 3,3 mill. kr
  • TONO:                            34 mill. kr
  • Gramo:                          7,5 mill. kr

Totalt:                               44,8 mill. kr

- Komponister, musikktekstforfattere, artister og dramatikere er blant dem som taper penger når musikken eller verkene deres ikke framføres og offentlige steder er stengt. Nå har vi lagt smittevernrestriksjonene bak oss, men det er ingen tvil om at kultursektoren trenger støtte for å komme opp igjen på vanlig nivå, og regjeringa følger situasjonen nøye. Som kultur- og likestillingsminister er jeg opptatt av å ivareta hele verdikjeden av kultur, fra dem som skaper – fram til den som utøver avslutter Trettebergstuen.

I tillegg til denne støtten på 45 millioner kroner, har regjeringa siden januar delt ut 374 millioner kroner ekstra til stimulering gjennom eksisterende ordninger og til institusjoner i kultursektoren, for å få aktiviteten i sektoren i gang igjen nå som samfunnet er åpnet opp. Dette er midler som går til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner, artister, arrangører, underleverandører, kunstnerstipend og så videre, og kommer i tillegg til stimuleringsordningen for kultursektoren som nå er avsluttet. Kompensasjonsordningen for perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 er også snart søkbar, og har en ramme på 480 millioner kroner.