Historisk arkiv

Åpner for World Cup ski nordiske grener, alpint og skiskyting – slipper til kvinnene først

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Regjeringen åpner for unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge vinteren 2021. Dette innebærer at World Cup i hopp for kvinner og kombinert for kvinner og menn på Lillehammer 12. - 14. februar kan avvikles. Det betyr at World Cup i ski får tilsvarende unntak som elitefotball og håndball har hatt siden i høst, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Erik Røste, Abid Q. Raja og Berit Kjøll.
President i Norges Skiforbund Erik Røste, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og president i Norges Idrettsforbund Berit Kjøll fra dagens pressetreff. Foto: Marius Bakke / Kulturdepartementet

World Cup ski nordiske grener, alpint og skiskyting er i dag ikke omfattet av unntaket fra karantenereglene i forskriften § 6 f om internasjonale eliteidrettskonkurranser og kamper. Regjeringen åpner for internasjonale eliteidrettskonkurranser i Norge – og først ut er World Cup hopp kvinner og kombinert kvinner og menn 12 - 14. februar på Lillehammer.

– Regjeringen utvider nå unntaket i forskriften § 6 f til å omfatte World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting. Reglene og protokollene vil kreve at deltakerne og støtteapparat tester negativt mot covid-19 før de reiser til Norge, testes på ny når de ankommer og ytterligere testes en tredje gang før de går ut av karantene. I fritiden vil de være i karantene på vanlig måte. Unntaket for øvrige World Cup-arrangementene i mars kan trekkes tilbake dersom erfaringene fra arrangementet på Lillehammer 12. - 14. februar ikke er positive. Unntaket er selvfølgelig gitt med det forbeholdet at hvis smittesituasjonen endrer seg, så kan reglene endres på kort varsel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og FHI har i sine vurderinger pekt på smittesituasjonen og risiko ved importsmitte. Helsedirektoratet har vist til at seks av de åtte arrangementene innenfor ski nordiske grener, alpint og skiskyting skal foregå i kommunene Oslo, Trondheim eller Lillehammer, som alle over tid har hatt en belastet helsetjeneste etter nylige og tidligere smitteutbrudd.

Kommunene kan vedta forbud

Regjeringen har bestemt at for alle internasjonale arrangementer i Norge gjelder regelen om at kommunene godkjenner at de er forsvarlige å gjennomføre (av hensyn til kapasitet mv), at lokalt personell som deltar i gjennomføringen testes i forkant og selvfølgelig at smittesituasjonen på det aktuelle tidspunkt tilsier det.

Helsedirektoratet fastholder sine tidligere anbefalinger om å oppheve de gjeldende unntakene for fotball og håndball og anbefaler heller ikke å gi unntak i forbindelse med World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting.

Regjeringen har allikevel besluttet å beholde unntaket i forskriften § 6 f uendret for både håndball og fotball. Toppidrettsutøvere er underlagt et strengt test- og smittevernregime, og de lever generelt mer skjermet. Det har vært svært få smittetilfeller i forbindelse med internasjonale håndball- og fotballkamper med norsk deltakelse, og smitte er håndtert etter gjeldende protokoller, nasjonale regler og i samarbeid med lokale helsemyndigheter. Omfanget av kamper er noe redusert, og det pågår dialog med idretten om ytterligere reduksjon, slik at utvidelsen til også å omfatte elitekonkurranser på ski ikke fører til at den samlede risikoen øker betydelig. Samtidig har idretten bidratt til å redusere risikoen for smittespredning i Norge ved at alt seriespill i toppidretten er utsatt med to uker.

Regjeringen har lagt vekt på at vinteridrettene er individuelle idretter som foregår utendørs og at det derfor er lavere risiko for smittespredning enn ved for eksempel kontaktidretter innendørs. Deltakerne vil i hovedsak ankomme i fellesskap direkte fra annet arrangement og dermed oppholde seg i "smittevernboblen" de lever og konkurrerer i.

Norges Skiforbund har videre foreslått et forsterket smittevernregime etter ankomst. Dette innebærer blant annet (i) ankomst minimum 2-3 dager før, (ii) test ved ankomst og karantene på enerom med egen dusj og toalett, (iii) fortsatt forsterkede tiltak fram til første offisielle trening/konkurranse.

Se vedlegget fra Norges Idrettsforbund om "idrettskarantene" for mer informasjon om tiltakene (.pdf)

Nett-tv Pressetreff om World Cup-arrangementer i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge

Se sendingen her

Se sendingen her