Historisk arkiv

World Cup kan avlyses når som helst av både regjeringen og vertskommunene – smittesituasjonen avgjør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Usikkerhet knyttet til den engelske koronamutasjonen er årsaken til at regjeringen har tatt en rekke forbehold om åpningen for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge senere denne vinteren. Arrangørene måtte få en avklaring senest i dag, ellers hadde alle konkurransene blitt avlyst. Både regjeringen og vertskommunene for konkurransene kan på kort varsel avlyse arrangementene.

- Jeg forstår at mange reagerer på at regjeringen har gitt en betinget godkjenning for World Cup samme dag som det ble kjent at den engelske koronamutasjonen ble påvist i et utbrudd i Nordre Follo. Da regjeringen tok beslutningen var vi ikke kjent med dette utbruddet, men vi var kjent med risikoen for denne typen utbrudd. Det er også årsaken til at regjeringen har svært klare forbehold om smittesituasjonen, og med et krav til idretten om at de må søke vertskommunene om tillatelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arrangørene av World Cup måtte få beskjed senest i dag om det var noen som helst mulighet å arrangere konkurransene, ellers hadde de måttet avlyse.

- Regjeringen hadde et sterkt ønske om å kunne utsette denne beslutningen siden arrangementene ligger flere uker frem i tid. Men en slik utsettelse ville medført at alle arrangementene hadde blitt avlyst. Idretten hadde absolutt siste frist til å få et svar i dag. Siden beslutningen gjelder konkurranser som er en del frem tid, er det derfor gitt klare forbehold om smittesituasjonen og lokal godkjenning, sier Høie.

Dersom for eksempel Oslo kommune mener det ikke er forsvarlig å ha arrangementer i Holmenkollen i midten av mars, kan byrådet når som helst bestemme det. I tillegg vil også regjeringen når som helst underveis i prosessen kunne trekke tilbake godkjenningen.