Koronasituasjonen:

Regjeringen legger til rette for å opprettholde toppidrettsaktivitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag besluttet å innføre ytterligere smitteverntiltak for å få ned sykdomsbyrden og begrense og forsinke spredningen av omikron-varianten.

Sosiale arenaer og arrangementer er blant de viktigste arenaene for smitte, og flere tiltak retter seg mot å begrense denne type aktiviteter og for å redusere mobilitet. Regjeringen legger opp til at toppidrett skal kunne utøves tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.

– Dette er utøvere på et høyt nivå som er fullvaksinerte og som er underlagt et strengt smittevernregime både under trening og konkurranser. Derfor vurderer helsemyndighetene det til at smitterisikoen innenfor disse miljøene er begrenset, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder derfor ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020. For lagidretter snevres definisjonen inn til kun å omfatte øverste divisjon på seniornivå, kvalifiseringskamper til øverste divisjon, samt NM-finaler.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer. De skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement.

– Internasjonale toppidrettsarrangementer som er nevnt i covid-19-forskriften § 6f kan fortsatt gjennomføres som planlagt. Dette gjelder blant annet VM i snøsport for parautøvere i januar 2022, sier kultur- og likestillingsministeren.