Covid-19-støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

ESA har nå godkjent forlengelsen av de to covid-19-støtteordningene Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

– Det er gledelig at ordningene nå er godkjent, og at det kan åpnes for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste uke. Ordningene videreføres med samme innretning som i fjor høst, og vi hever dekningsgraden til 70 prosent for avlyste arrangementer og aktiviteter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringa har besluttet at ordningene skal forlenges fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister.

Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det vil legges ut oppdatert informasjon om søknadsprosessen på lottstift.no om kort tid.