Full momskompensasjon til frivilligheten allerede i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Denne regjeringa prioriterer frivilligheten, og derfor sikrer vi full momskompensasjon allerede i år! Vi foreslår at ordningen blir tilført 35 millioner kroner ekstra for å sikre at alle organisasjoner får tilbake hver krone de har brukt på moms i 2021, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Dette er et stort løft som kommer frivillighet, idrett og kultur til gode. Ordningen er enkel og ubyråkratisk. Den når bredt ut, til både kultur, idrett og frivilligheten. Nå blir det mer midler og aktivitet over hele Norge, og jeg håper denne "juleoverraskelsen" blir tatt godt imot, sier Trettebergstuen.

I Saldert budsjett 2021 er det bevilget 1,8 milliarder kroner til ordningen. I 2021 har frivillige organisasjoner søkt om kompensasjon på til sammen 1 843 millioner kroner, basert på regnskapstall for 2020. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter ordningen, har ikke endelig fullført søknadsbehandlingen. Foreløpige tall fra tilsynet viser at godkjent søknadsbeløp vil bli lavere enn det omsøkte beløpet. For å kunne gi full innvilgelse av kompensasjon for merverdiavgift til alle godkjente søknader, foreslås bevilgningen på posten økt med 35 millioner kroner.

I 2020 mottok mer enn 22 000 organisasjoner midler fra ordningen, flertallet av disse er små lag og foreninger. Midlene for 2021 vil bli utbetalt før jul.