Historisk arkiv

Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare.

- Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som mulig. Jeg er derfor glad for å kunne fortelle at Kulturdepartementet nå har laget forskrifter og gjennomført de nødvendige prosedyrene med ESA meget raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Det er avgjørende at vi har fått på plass forskriftene raskt. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene, sier kultur- og likestillingsministeren.

- Jeg vet at det er mange innen både kultur, frivillighet og idretten som fremdeles er bekymret for hva som vil skje med økonomien deres etter at inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter har falt bort som følge av smittevernstiltakene som er satt inn. Det er en bekymring jeg deler.   Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, fortsetter statsråden. Søknadsfristen er satt til 21. april.

- Disse kompensasjonsordningene kommer i tillegg til en lang rekke ulike tiltak med relevans for Kulturdepartementets sektor: kontantstøtteordningen for bedrifter som opplever stor omsetningssvikt, endrede permitteringsregler, tiltak rettet mot frilansere og selvstendig næringsdrivende, tilbakeføring av selskapsunderskudd, lavere momssats, lånegaranti til bedrifter og at vi ikke krever tilbake tilskudd til avlyste arrangementer, for å nevne noe. Vi vil likevel fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak.

Ordningene som ble fremmet for Stortinget 27. mars skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.