Historisk arkiv

Nye råd og retningslinjer for arrangementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

– Jeg er glad for at vi har kommet så langt at vi fra 7. mai kan åpne for at det arrangeres tilstelninger med opptil 50 personer, men det er fortsatt viktig at smittevernreglene overholdes og at vi ikke kommer for nærme hverandre. Vi må fortsette den gode jobben som gjøres landet over, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fra før er det klart at forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde i perioden 15. juni til 1. september.

Når regjeringen nå åpner for at det kan avholdes arrangementer med opptil 50 personer, gjelder dette samlinger som har en ansvarlig arrangør som kan ivareta at reglene om minimum én meter avstand mellom mennesker overholdes.

For private samlinger er rådet fortsatt fem personer, men nå med én meters avstand.

7. mai vil regjeringen, basert på nye råd fra helsemyndighetene, komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni. Samme dag vil også regjeringen komme med anbefalinger som gjelder organisert idrettsaktivitet.

– Basert på råd fra helsemyndighetene har regjeringen nå påbegynt gjenåpningen av samfunnet. Det er viktig at den åpningen skjer gradvis, og i kontrollerte former, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

I dag gjelder et forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer i covid-19-forskriften, med unntak av idrettsarrangement hvor færre enn 5 personer er samlet. Se lenke til forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470