ESA har godkjent den nye koronastøtteordningen for kultur, og forskriften er fastsatt. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2021—28. februar 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Kultursektoren ønsket en bedre kompensasjonsordning enn den vi arvet fra forrige regjering, og jeg er glad for å kunne melde at vi har sikret det. Nå som ESA har godkjent ordninga, har jeg fastsatt forskriften, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

–  Etter en svært tydelig tilbakemelding fra kulturbransjen har vi gjort ordninga mer automatisert og med færre skjønnsmessige vurderinger. Dette bærer hele forskriften preg av. Vi har også flyttet hele forvaltningen av kompensasjonsordninga over til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sammen med blant annet stimuleringsmidler gjennom eksisterende virkemiddelapparat og den nå avsluttede stimuleringsordninga for kultursektoren bruker vi nå totalt 1,8 milliarder kroner på økonomiske ordninger innenfor kultur og frivillighet for å bistå en hardt rammet bransje, sier kultur- og likestillingsministeren.

De viktigste endringene er:

  • Arrangørene vil nå kompenseres for tapte inntekter, ikke uunngåelige kostnader.
  • Ordninga gjelder for kulturarrangementer fra og med 1. november 2021.
  • Kompensasjonsgraden er økt fra 50 til 70 prosent.
  • Arrangører og underleverandører vil nå motta samme kompensasjonsgrad på 70 prosent.
  • Ordninga har nå fire kompensasjonsperioder i stedet for to, slik at flere vil kunne motta kompensasjon for desember.
  • Det er mulig å sitte igjen med overskudd i kompensasjonsperiodene, slik at ordninga tar hensyn til kultursektorens sesongbaserte økonomi. 
  • Billettselskaper er tatt inn i ordninga.

– Dette er omfattende forbedringer av ordninga, og den mer automatiserte behandlinga vil gi raskere saksbehandling, raskere utbetalinger og være enklere for søkerne. Kompensasjon kan gis for arrangementer som er avlyst eller nedskalert som følge av både råd og anbefalinger, ikke kun forskriftsfestede smitteverntiltak. Økt automatisering betyr også økt tillit, og jeg er trygg på at kultursektoren vil forvalte tilliten på en god måte. Ordninga er rettighetsbasert, som innebærer at dersom man oppfyller kriteriene, vil man motta kompensasjon, sier Trettebergstuen.

–  Jeg vil samtidig understreke vårt gode samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, som nå har presisert at kultur og lukkede arrangementer kan motta støtte fra den kommunale kompensasjonsordninga for lokale virksomheter. Jeg er svært optimistisk på vegne av norsk kulturliv og er trygg på at folk gleder seg til å få oppleve kunst og kultur på høyt nivå i hele landet. Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt jobber med en omfattende gjennomgang av konsekvensene av pandemien for kulturlivet og hvordan vi skal komme ut på andre sida med et styrket kulturliv, og det er en rapport vi ser fram til å motta, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Lotteri- og stiftelsestilsynet tar sikte på å åpne søknadsskjemaet siste uka i mars med søknadsfrist i siste halvdel av april.

Oppdatert 01.04.22: Nå kan kultursektoren søke støtte fra kompensasjonsordningen