Historisk arkiv

Regjeringen åpner for gjennomføring av testarrangementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen åpner for at det kan gjennomføres testarrangementer i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

Regjeringen vil delfinansiere og legge til rette for at arrangementene kan gjennomføres. Regjeringen og Helsedirektoratet mener det bør kunne gis unntak fra smittevernreglene for å kunne gjennomføre testarrangementene. Planen er at de skal gjennomføres i Oslo og Bergen i juni. Gjennomføring av arrangementene forutsetter at det kommer en modell på plass for å refundere testingen.

– Jeg er veldig fornøyd med at flere brikker for å kunne gjennomføre dette er på plass. Forskning på effekten av hurtigtester kan ha konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet, og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne ha nytteverdi nasjonalt og internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Formålet er å undersøke om screening av publikum med hurtigtester reduserer risiko for smittespredning. Forskningsprosjektet[1] vil undersøke om risikoen for smittespredning reduseres i en slik grad at hurtigtesting kan erstatte avstandskravet under arrangementer.  Resultatene vil gi nyttig informasjon om hvilken betydning store arrangementer har for smitteutvikling under en pandemi.

Prosjektet er et direkte resultat av rapporten[2] utarbeidet av den såkalte sommergruppen bestående av arrangører innenfor kultur, idrett og frivillighet som kultur- og likestillingsministeren satte ned før påske.

FHI og arrangørene planlegger fem testarrangementer i Bergen og Oslo med til sammen 15 000 deltakere. I tillegg skal 15 000 personer delta i en kontrollgruppe som ikke skal gå på konserten. Konsertdeltakerne vil testes med hurtigtest i forkant av konserten og samtlige deltakere vil testes i etterkant av arrangementet. Prosjektet har fått godkjenning fra Regional etisk komité (REK).

Regjeringen gir unntak fra covid-19-forskriftens antallsbegrensing, krav om 1 meters avstand og krav om at alkohol kun kan serveres ved bordservering. Det gis ikke unntak fra kravet om at arrangøren skal føre oversikt over dem som er til stede.

– Det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter det første testarrangementet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å gjennomføre de resterende. Vurderingen vil bero på i hvilken grad prosjektet vil kunne gi verdifulle resultater.

[1] Covid-19: Bruk av hurtigtester for å hindre smittespredning ved større arrangement. - FHI

[2] Sommergruppa leverte innspill til regjeringen - regjeringen.no