Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Sommergruppa leverte innspill til regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Arbeidsgruppa, som består av flere aktører med arrangørfaglig kompetanse, har de siste ukene jobbet med å finne praktiske løsninger for hvordan sommerens arrangementer kan gjennomføres. I dag mottok kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja de første innspillene fra sommergruppa.

Statsråd Raja sitter klar for å delta på digitalt møte.
Kultur- og likestillingsministeren mottok innspillene fra sommergruppa digitalt. Foto: Susanna Arsky/Kulturdepartementet

– Først vil jeg rette en stor takk til Frank Nes og resten av gruppa som har jobbet iherdig med å finne praktiske løsninger for hvordan sommerens arrangementer kan gjennomføres. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og jeg vil overlevere disse innspillene til helsemyndighetene for vurdering, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

I dag har arbeidsgruppa levert sine første innspill, men gruppa vil være disponible i tiden fremover, og så lenge det er behov for råd og drøftinger knyttet til sommerens arrangementer. Kulturdepartementet vil, i dialog med gruppens medlemmer, vurdere behovet for ytterligere leveranser.

– Jeg er takknemlig for dagens innspill, og glad for at gruppa skal fortsette å jobbe så lenge det er nødvendig. Vi er mange som håper at sommeren skal bli så normal som mulig, men det er flere faktorer som spiller inn, og jeg er glad for at sommergruppa er innstilt på fortsatt å gjøre en jobb fremover, avslutter kultur- og likestillingsministeren.