Koronasituasjonen:

Facebook Live med Anette Trettebergstuen tirsdag kl. 1630

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ha et digitalt åpent møte på Facebook, som også sendes på regjeringen.no. Det vil bli anledning for spørsmål om korona, samt redegjort for hva som gjelder nå, og hvordan det jobbes videre med ordninger og tiltak for kultur, idrett og frivillighet.

Nett-tv Facebook Live med Anette Trettebergstuen tirsdag kl. 1630

Se sendingen her

Se sendingen her

Send spørsmål allerede nå i kommentarfeltet på Kultur- og likestillingsdepartementets Facebook-side.

Vi minner om at vi ikke kan drive behandling av enkeltsaker på direkten. Det er heller ikke sikkert vi har alle svarene dere trenger, men statsråden vil prøve å svare så godt hun kan mellom kl. 1630 og 1715 på tirsdag. Det vi ikke rekker å besvare, kan sendes til postmottak@kud.dep.no.