Historisk arkiv

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

– Jeg er glad for at smittesituasjonen gjør at vi kan holde fast ved det vi signaliserte i juni. Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

I juni varslet regjeringen at dersom smittesituasjonen tilsa det, ville det fra 1. august bli gitt unntak fra avstandskravet på minst én meter i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser for barn og unge under 20 år.

– Dette er i tråd regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.  

– Dette betyr at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten. Det er viktig for både barna og idrettslagene, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Krav til arrangørene
Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt.