Historisk arkiv

Spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kulturdepartementet

På denne siden vil du finne informasjon om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Regjeringen fjerner lørdag 12. februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meters avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard.

Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Anbefalinger som gjelder kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet er presentert under. Vi oppfordrer forøvrig til å søke informasjon på helsemyndighetenes  nettsider.

Arrangementer

Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves fra 12. februar kl. 10.00.  Det er fra samme tidspunkt ingen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand. Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Aktivitetene kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

Bibliotek, museer og lignende

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent oppheves for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind oppheves, men det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer. Når det gjelder hvilke grupper som dette er relevant for, vises det til FHIs nettsider.

Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Regjeringens arbeid med tiltakspakker

Situasjonen på både kort og lang sikt er fortsatt usikker. Regjeringen arbeider derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

Tiltakspakkene skal først og fremst være i beredskap og et redskap for fremtidige beslutninger om tiltaksnivå og endringer i tiltak, både ved behov for innstramminger og lettelser. De skal derfor ses i sammenheng med regjeringens arbeid med en langsiktig strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19. Kultur- og likestillingsdepartementet har innhentet innspill fra sentrale organisasjoner på kultur-, idretts- og frivillighetsfeltet til tiltakspakkene. 

Informasjon om covid-19-støtteordninger under Kulturdepartementet

Kontaktinformasjon

Henvendelser om evt. bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Har du spørsmål om smittevernregler til Kultur- og likestillingsdepartementet? Kontakt oss på postmottak@kud.dep.no og merk e-posten med "Smittevern". Departementet konfererer med helsemyndighetene på vegne av bransjene når det er behov for helsefaglige vurderinger.