Vil utarbeide pakker med smitteverntiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen ønsker å gi større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

– Vi må ha god beredskap for å håndtere mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Vi må være forberedt på å håndtere også det vi håper ikke vil skje. Disse pakkene med smitteverntiltak vil bidra til mer forutsigbarhet. Vi må også sørge for at vi raskt kan iverksette tiltak på grensen dersom nye virusmutasjoner gir grunnlag for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre.   

Situasjonen på både kort og lang sikt er fortsatt usikker. Pakker med smitteverntiltak skal kunne være et virkemiddel og kunne brukes ved endringer i pandemien, både ved innstramminger og ved lettelser. Tiltakene må tilpasses den konkrete situasjonen, være forholdsmessige og baseres på et faglig oppdatert grunnlag fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Smitteverntiltakene har hatt store konsekvenser for hele samfunnet og vår økonomi. Tiltakspakkene skal først og fremst være i beredskap for fremtidige beslutninger om tiltaksnivå og legge til rette for bedre forankring, forutsigbarhet og avveiing mellom nytte og kostnader, sier Støre.

Ønsker innspill fra sektorene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med innspill til skisser med tiltakspakker (lenke til oppdraget - kommer). I det videre arbeidet med tiltakspakkene vil de ulike fagdepartementene involvere organisasjoner og representanter for sine respektive sektorer til å gi innspill. Målet er kunne utarbeide mest mulig treffsikre tiltakspakker.  

– Vi vil involvere sentrale aktører for å gjøre pakkene best mulig, og for at sektorene skal være best mulig forberedt dersom vi må ta disse pakkene i bruk, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol .

For at tiltakspakkene skal treffe best mulig er det også viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Regjeringen har nylig nedsatt en ekspertgruppe som skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene og tiltakspakkene.

Ny koronastrategi

Regjeringen jobber også med å oppdatere strategi og beredskapsplan for håndtering av pandemien. Revidert strategi skal legges frem våren 2022 og vil beskrive hvordan vi skal leve med viruset på lang sikt. Et hovedmål er minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet. Tiltakspakkene skal være en viktig del av beredskapsplanen.