Store lettelser for kulturen, idretten og frivilligheten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ingen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt. – Et stort steg i riktig retning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Nå kan barn, unge og voksne drive med sine fritidsaktiviteter uten anbefalinger om reduserte gruppestørrelser eller krav til avstand. Det vet jeg mange har lengta etter, og dette betyr mye for folks fysiske og psykiske helse, sier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen.

Både antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes. På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

– Kulturnæringen er viktig, og nå kan endelig også kulturarbeiderne gå tilbake på jobb. Tusenvis av mennesker som i praksis har hatt yrkesforbud kan bygge scener, og stå på scener, fra og med onsdag, sier kultur- og likestillingsministeren.

– På arrangement med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Men dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen vil også denne begrensningen bli borte om to uker, sier Trettebergstuen.

Regjeringen ønsker også større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

– Det er ingen som forventer at konsertsaler og scener skal fylles med et døgns varsel, så vi vil sørge for at kompensasjonsordningen ivaretar sektoren i en overgangsperiode, avslutter Trettebergstuen.

Endringene gjelder i utgangspunktet i fire uker, med ny vurdering om to uker.

De nye reglene trer i kraft fra 1. februar, kl. 23.00 og gjelder inntil videre.

  • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.
  • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
  • På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.
  • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
  • Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.