Vil ha evaluering av myndighetenes pandemihåndtering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern, uavhengig evaluering av regjeringens samlede håndtering av koronapandemien.

– Covid-19-pandemien er den mest alvorlige hendelsen som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Det er svært viktig å lære av det som er gjort slik at vi kan bedre evnen til å håndtere kommende hendelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Koronakommisjonen som regjeringen Solberg satte ned, legger fram sin andre rapport i april. Denne kommisjonen har selv besluttet at den vil evaluere håndteringen fram til 31. oktober 2021, altså i all hovedsak håndteringen av pandemien under regjeringen Solberg.

– Jeg har forståelse for kommisjonens beslutning, men vi mener det er avgjørende at hele pandemihåndteringen blir evaluert – også i vår regjeringsperiode. Den avsluttende og eksterne evalueringen bør gi overordnede vurderinger og læringspunkter fra hele pandemien, også arbeidet med å få samfunnet tilbake til normalen, sier Støre

Regjeringen har ennå ikke konkludert om det skal nedsettes en ny kommisjon eller om oppdraget skal gis til en ekstern virksomhet, en ekspertgruppe eller andre.

– Det er fordeler og ulemper med begge løsninger, en ekspertgruppe vil for eksempel kunne arbeide noe raskere enn en kommisjon. Uansett skal vi legge til rette for at de som skal evaluere vil få tilgang til de samme dokumentene som kommisjonen har fått, og at de skal kunne være like grundige, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– En ekstern, uavhengig evaluering er viktig for at vi skal kunne trekke grundig lærdom av den perioden Koronakommisjonen ikke kommer til å dekke, samt for å legge til rette for det offentlige ordskiftet om myndighetenes håndtering av pandemien, sier Mehl.

Det kan være krevende å vurdere når en pandemi er endelig over, og evalueringen vil få et mandat som tar høyde for at pandemien og håndteringen av denne vil kunne trekke ut i tid, slik at evalueringen i størst mulig grad kan bli en reel avsluttende evaluering.  

Alle departement skal i tillegg evaluere egen håndtering basert på de krav som fremkommer av Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.