Historisk arkiv

Tilpasser innreisekarantenereglene for film- eller serieproduksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene for de som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge og som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra filminsentivordningen. Det gjøres for å gi nødvendig forutsigbarhet for å kunne planlegge for opptak i høst.

Film- eller serieproduksjonene må fortsatt forholde seg til de til enhver tid gjeldende innreiserestriksjonene, og innreise vil være avhengig av at man oppfyller kriteriene for unntak fra innreiserestriksjoner, eksempelvis fordi man har korona-sertifikat, reiser fra et "grønt" land eller har fått innreisetillatelse gjennom Sjøfartsdirektoratets søknadsbaserte ordning for innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter. Gitt at man får reist inn i landet, vil film- eller serieteamet ha et strengt smittevernregime i forbindelse med produksjonen:

  • Filmteamet må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst (i tråd med reglene for reisende fra røde land)
  • De skal ha full innreisekarantene (både i arbeidstiden og på fritiden) frem til de har testet negativt på en PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomsten
  • De må gjennomføre innreisekarantenen på egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.